Nowy podatek. Rolnicy zrzucą się na publiczne radio i telewizję

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
07-05-2016,12:25 Aktualizacja: 07-05-2016,12:38
A A A

W Sejmie trwają prace nad tzw. dużą ustawą medialną. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest opłata w wysokości 15 zł miesięcznie, która ma być przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności m.in. Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.

W projekcie ustawy o składce audiowizualnej (druk sejmowy nr 443) zapisano, że opłata będzie doliczana do rachunku za prąd i naliczana od każdego punktu poboru. Rygorystyczny zapis ma spowodować, że nikt nie uniknie opłat.

klimatyczny bilans wodny, stacje meteorologiczne, susza rolnicza

MRiRW odpowiada KRIR: stacje meteorologiczne słono kosztują

Zakup oraz instalacja jednej profesjonalnej automatycznej stacji meteorologicznej to wydatek około 50.000 zł - podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W uwagach do projektu rozporządzenia szefa resortu w sprawie wartości klimatycznego bilansu...
Takie rozwiązanie nie podoba się Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Zarząd KRIR wystąpił do premier Beaty Szydło z wnioskiem, aby zwolnienie z opłaty składki obejmowało odrębne liczniki w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego.

"Przepis w obecnym brzmieniu może być również krzywdzący w przypadku prowadzenia przez małżonków dwóch gospodarstw rolnych, np. gdy jedno z gospodarstw jest odziedziczone, lub w przypadku posiadania kilku gospodarstw rolnych z budynkami gospodarczymi w różnych miejscowościach" - tłumaczy samorząd rolniczy.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, zgłaszając swoje uwagi, uznał za konieczne uwzględnienie przy naliczaniu opłaty audiowizualnej specyfiki budynków do pracy rolników i odpowiednie usankcjonowanie wypracowanych rozwiązań.

Projektowana ustawa o składce audiowizualnej stanowi część pakietu ustaw kompleksowo regulujących zadania, organizację i finansowanie mediów narodowych w Polsce.

krajowa rada izb rolniczych, wiktor szmulewicz, agencja nasienna

Agencja Nasienna może kontrolować rolników? KRIR ma wątpliwości

Krajowa Rada Izb Rolniczych pyta, czy zasadne jest, aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wspólnikami są hodowcy zagraniczni była uprawniona do przeprowadzania kontroli u polskich rolników. Kierownictwo...
Pakiet ten obejmuje: ustawę o mediach narodowych, ustawę o składce audiowizualnej, ustawę Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej.

Na wdrażaniu tych ustaw będzie oparty proces reformy publicznego sektora mediów, który oprócz radiofonii i telewizji obejmie także Polską Agencję Prasową.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, "ryczałtowy charakter składki, jej powszechność i niewielka kwota miesięczna wykluczają indywidualne różnicowanie stawek składki oraz stosowanie zniżek". W ocenie posłów, rozwiązania takie "znacznie podrażałyby koszty obsługi systemu i komplikowałyby pobór składki".

Jednocześnie z wejściem w życie projektowanej ustawy o składce audiowizualnej zacznie obowiązywać (na mocy przepisów wprowadzających) nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa, która przesądzi, że na gruncie prawa podatkowego składka jest traktowana na równi z podatkiem i stosują się do niej wszystkie reguły prawa podatkowego.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu