Ministrowie definiują nieuczciwe praktyki handlowe w rolnictwie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-08-2021,13:50 Aktualizacja: 02-08-2021,13:52
A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

W komunikacie napisano, że Polski Ład zakłada szereg pozytywnych zmian dla rolników. Chodzi m.in. o zdefiniowanie 16 nieuczciwych praktyk handlowych, w relacjach między przedsiębiorcami, w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Ceny produktów rolno-spożywczych, łańcuch dostaw żywności, nieuczciwe praktyki handlowe, uokik

UOKiK i resort walczą z nieuczciwymi praktykami w handlu żywnością

W 2020 r. do UOKiK wpłynęły 54 zawiadomienia w sprawie nieuczciwych praktyk wykorzystujących przewagę kontraktową. W 36 przypadkach wszczęto postępowanie wyjaśniające i na 4 podmioty nałożono kary pieniężne - mówił Piotr Adamczewski,...

Dzięki nowym rozwiązaniom dostawcy produktów rolnych i spożywczych będą mieli większą pewność funkcjonowania na rynku krajowym.

Wprowadzone zmiany mają pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność gospodarki oraz przedsiębiorczość w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nowe rozwiązania zapewnią odpowiedni poziom życia ludności wiejskiej, co stanowi cel wspólnej polityki rolnej.

"Struktura rynku rolno-żywnościowego sprawia, że w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych często wstępują znaczne różnice w sile przetargowej między dostawcami a nabywcami produktów rolnych i spożywczych. Stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych ma miejsce w całym łańcuchu dostaw żywności" - wskazano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Dodano, że różnice w potencjale ekonomicznym między dostawcą a nabywcą mogą prowadzić do narzucania nieuczciwych praktyk handlowych przez podmioty większe mniejszym. Dzięki zmianom ochroną zostaną objęci rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego.

skup zboża i rzepaku, przewaga kontraktowa na rynku zbóż, uokik, tomasz chróstny, krir

Nieuczciwe skupy zbóż? UOKiK prowadzi "śledztwo"

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa wykorzystywanie przewagi kontraktowej ze strony trzech dużych firm na rynku dostaw zbóż i rzepaku. Tomasz Chróstny, prezes UOKiK poinformował Krajową Radę Izb Rolniczych,...

W projekcie zdefiniowano 10 nieuczciwych praktyk, które są bezwzględnie zakazane m.in.: zapłata w terminie późniejszym niż 30 dni za produkty łatwopsujące się i 60 dni na pozostałe produkty, anulowanie zamówienia produktów łatwopsujących w terminie krótszym niż 30 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia, bezprawne pozyskiwanie, wykorzystywanie lub ujawnienie przez nabywcę tajemnic handlowych dostawcy.

Zdefiniowano ponadto 6 nieuczciwych praktyk, które są dozwolone pod warunkiem, że zostały przed ich stosowaniem jasno i jednoznacznie uzgodnione w umowie między nabywcą a dostawcą m.in.: zwrot przez nabywcę niesprzedanych produktów rolnych i spożywczych dostawcy, nie płacąc za te niesprzedane produkty, pobieranie od dostawcy opłaty stanowiącej warunek przechowywania, prezentowania lub oferowania do sprzedaży jego produktów lub udostępniania takich produktów na rynku, żądanie od dostawcy ponoszenia całości lub części kosztów rabatów na produkty rolne i spożywcze sprzedawane przez kupującego w drodze promocji.

Projekt wprowadza też procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej. W takim przypadku, wysokość kary może być obniżona nie więcej niż o 50 proc. w stosunku do kary, jaka zostałaby nałożona, gdyby strona nie poddała się jej dobrowolnie.

Rozszerzono definicje produktów rolnych i spożywczych. Chodzi m.in. o pasze, zwierzęta żywe, nasiona i owoce oleiste, będące przedmiotem produkcji rolników. Zmieniono definicję nabywcy - będzie to przedsiębiorca lub organ publiczny, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 listopada 2021 roku.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021