KOWR przejmuje rejestry wyrobów alkoholowych i tytoniowych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-10-2022,8:00 Aktualizacja: 29-10-2022,14:15
A A A

30 października Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejmuje od ministerstwa rolnictwa rejestry działalności regulowanej w zakresie wyrobu napojów spirytusowych, alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych.

Zgodnie z ustawą z 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw Dyrektor Generalny KOWR będzie od 30 października prowadził trzy rejestry: działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych; podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego; producentów wyrobów tytoniowych.

Senat RP, Ustawa o nawozach i nawożeniu, ustawa o scalaniu gruntów, identyfikacja i rejestracja zwierząt

Dwie ustawy do podpisu prezydenta, jedna wraca do Sejmu

Senat poparł ustawy o nawozach i nawożeniu oraz o scalaniu gruntów. Oba dokumenty trafią teraz do podpisu prezydenta. Z kolei ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z poprawkami wraca do Sejmu. Za pierwszym aktem prawnym...

Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy byli wpisani do jednego z ww. rejestrów, prowadzonego dotychczas przez ministra rolnictwa, nie muszą ponownie ubiegać się o wpis do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Podmioty te automatycznie stają się wpisanymi do rejestru prowadzonego przez KOWR, a zaświadczenia, decyzje i inne dokumenty wydane w sprawach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą przed dniem 30 października 2022 r. zachowują ważność.

"Produkcja nowatorskich wyrobów tytoniowych (inny niż papieros, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do fajki wodnej, cygaro, cygaretka, tytoń do żucia, tytoń do nosa lub tytoń do stosowania doustnego) będzie wymagała wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy" - poinformował KOWR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej