Komisja rolnictwa przeciw poprawkom do ustawy o ODR

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-06-2016,8:35 Aktualizacja: 22-06-2016,9:22
A A A

Komisja rolnictwa nie poparła we wtorek żadnej poprawki zgłoszonej podczas drugiego czytania projektu ustawy o ośrodkach doradztwa rolniczego. Projekt zmienia podległość ODR-ów, które mają być nadzorowane przez ministerstwo rolnictwa, a nie przez samorządy wojewódzkie.

Ze względu na zgłoszenie poprawek, projekt został skierowany ponownie do komisji rolnictwa. Poprawki zgłosiły kluby: PO, Kukiz-15 i Nowoczesna. PO chce odrzucenia ustawy. Sejmowa komisja rolnictwa, która rozpatrywała wnioski nie poparła wniosku Platformy o odrzucenie projektu. Odrzucone zostały także pozostałe wnioski. PO zgłosiła jeszcze dwie poprawki.

ośrodki doradztwa rolniczego, doradztwo rolnicze, ryszard zarudzki

Ośrodki Doradztwa Rolniczego wrócą pod nadzór ministra rolnictwa

Ośrodki doradztwa rolniczego będą podlegały ministrowi rolnictwa, a nie jak do tej pory samorządom wojewódzkim - zakłada projekt nowelizacji ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. W sejmowej komisji rolnictwa odbyło się pierwsze czytanie...

Pierwsza - to propozycja, by dyrektorzy ośrodków doradztwa rolniczego nie byli mianowani, a wybierani w drodze konkursu. Taką samą poprawkę zgłosił klub Kukiz-15. Druga poprawka dotyczyła daty wejścia w życie ustawy. PO zaproponowała, by przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Klub Nowoczesna postulował natomiast zmianę przepisu, który został uznany przez Biuro Analiz Sejmowych (BAS) za niezgodny z unijnymi przepisami. Zakłada on, że dyrektorem ODR może być tylko obywatel Polski, co narusza zasady swobody przepływu osób w UE.

Do poprawek odniósł się Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa, który stwierdził, że by przeprowadzić konkurs na szefa placówki nie potrzebny jest dodatkowy przepis. Dodał, że nie zgadza się też na poprawkę Nowoczesnej i poprosił o opinię prawnika z ministerstwa rolnictwa.

- W naszej ocenie zadania związane z doradztwem rolniczym są zadaniami publicznymi i mieszczą się w sferze szeroko rozumianej administracji publicznej, a argumentem na to jest to, że dyrektor ODR wydaje decyzje administracyjne, czyli wykonuje władztwo publiczne rozstrzygając o prawach i obowiązków stron - uzasadniała wicedyrektor departamentu prawnego resortu rolnictwa Kamila Grabowska.
MRiRW, ODR, ośrodek doradztwa rolniczego, rolnicy, Krzysztof Jurgiel

Ośrodki doradztwa rolniczego czeka prawdziwa rewolucja

O tym, że doradztwo rolnicze w Polsce kuleje mówi się od dawna, ale dotychczas żadnemu z ministrów rolnictwa nie udało się uzdrowić sytuacji. Powód jest prosty - od 2009 roku 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa...

Jak mówił Artur Dunin (PO), projekt jest procedowany w bardzo szybkim tempie i bez uzgodnień. Zauważył, że jest on niezgodny z prawem unijnym i prawdopodobnie niezgodny z konstytucją. - Szykujecie, tylko i wyłącznie kolejny zamach na jednostkę organizacyjną rolniczą. Jest to ustawa zawłaszczeniowa - stwierdził poseł.

Norbert Kaczmarczyk (Kukiz-15) zwrócił uwagę, że brak konkursów ogranicza możliwość awansu młodym ludziom, którzy nie mają znajomości. Paulina Hennig-Kloska z klubu Nowoczesna podkreślała niezgodności ustawy z prawem unijnym.

W opinii Mirosława Maliszewskiego (PSL) projektowana ustawa ma jedynie na celu zmiany personalne, dlatego PSL będzie za odrzuceniem projektu i poprze większość zgłoszonych przez kluby poprawek.

Zarudzki poinformował, że mając na względzie zasadność zmian zawartych w poselskim projekcie ustawy, Rada Ministrów pozytywnie opiniuje poselski projekt nowelizacji ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

Złóż wniosek przez internet. Doradca pomoże

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 15 marca uruchomi nową aplikację internetową e-wniosek, która ułatwi ubieganie się o płatności obszarowe.   ARiMR podpisała porozumienie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,...

System doradztwa rolniczego w Polsce składa się z 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR). Centrum funkcjonuje jako państwowa osoba prawna i podlega bezpośrednio ministrowi rolnictwa.

Projektowana ustawa zakłada, że ośrodki wojewódzkie też staną się osobami prawnymi. Minister rolnictwa będzie nadawał im statuty i powoływał dyrektorów według jednolitych kryteriów oraz powoływał członków Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.

Obniżeniu ulega wymóg dotyczący posiadanego wykształcenia przez kandydatów na stanowisko dyrektora - zamiast wyższego wykształcenia magisterskiego w świetle zaproponowanych przepisów wystarczy wykształcenie wyższe. Skład Rady przy ośrodkach również ulega zmianie - zwiększy się liczba członków z 11 do 12, dodatkowo do Rady wejdzie przedstawiciel ministra rolnictwa.

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij