Każdy sołtys dostanie 1000 zł?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Serwis Samorządowy PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
07-01-2017,10:00 Aktualizacja: 07-01-2017,11:27
A A A

Żeby aktywnie i skutecznie działać w lokalnej społeczności nie wystarczy jedynie poklepanie po ramieniu i podziękowanie, ale realne wynagrodzenie. Właśnie dlatego grupa posłów PSL proponuje, aby oprócz diety sołtysi dostawali także regularną pensję.

Parlamentarzyści złożyli w Sejmie projekt ustawy, którego celem jest wzmocnienie ustroju sołectw.

Chodzi o dokładne wskazanie kompetencji organów sołectwa (zebranie wiejskie, sołtys) oraz umożliwienie gminom dokładnego wskazania mienia, którym dysponuje sołectwo - informuje Serwis Samorządowy PAP.

Ruszyły wybory na sołtysów i do rad sołeckich

Według polskiego prawa, muszą się one odbyć w terminie do sześciu miesięcy po wyborach samorządowych. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów i kończy się wraz z kadencją rady gminy. Później dotychczasowy...
Co ciekawe, regulacja zakłada także wzmocnienie pozycji samego sołtysa, który dzięki nowym kompetencjom będzie mógł uczestniczyć w obradach rady gminy.

PSL postuluje, aby do zadań rady gminy należało ustanowienie zasad na jakich sołtysom oraz członkom rady sołeckiej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.

"Regulacja zakłada, że sołtysom niezależnie od diet i zwrotu kosztów podróży służbowych będzie przysługiwało wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją. Ma ono wynieść połowę wynagrodzenia minimalnego określonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w 2017 r. - 2000 zł brutto), a więc ok. 1000 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji" - podaje Serwis Samorządowy PAP.

Pełnienie funkcji sołtysa będzie równoznaczne z przystąpieniem do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w związku z czym wynagrodzenie, o którym mowa powyżej będzie stanowiło dodatek do ustalenia podstawy wymiaru emerytury.

Szacuje się, że wejście w życie ustawy będzie kosztowało rocznie budżet państwa ok. 40,3 mln zł.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu