Jest projekt rozporządzenia w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach. Co się zmieni?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Bytniewska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
06-06-2023,11:45 Aktualizacja: 06-06-2023,11:46
A A A

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach. Dostosowuje ono przepisy krajowe do przepisów Unii Europejskiej.

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach. W uzasadnieniu wyjaśniono, że projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do przepisów Unii Europejskiej w zakresie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach.

drobiarze, drób, białko paszowe, cel wskaźnikowy dla białka paszowego, GMO, nonGMO, polskie białko, śruta sojowa, drób

Polskie białko paszowe. Jakie mamy możliwości krajowej produkcji?

Drobiarze alarmują, że wprowadzenie obowiązkowego stosowania tzw. wskaźników białkowych w żywieniu drobiu, doprowadzi do utraty konkurencyjności polskiego mięsa drobiowego i spowoduje załamanie się całego sektora. Zaproponowane cele...

Wskazano, że przepisy dyrektywy 2002/32/WE stanowią, że stosowanie produktów przeznaczonych na pasze, w których zawartość niepożądanych substancji przekracza maksymalne poziomy określone w załączniku I do wymienionej dyrektywy, jest niedozwolone. W załączniku II do tej dyrektywy określone są natomiast progi podejmowania działań w przypadku stwierdzenia podwyższonych poziomów takich substancji.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, maksymalna zawartość arsenu ogółem w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego wynosząca 2 mg/kg nie jest możliwa do osiągnięcia w przypadku np. materiałów paszowych leonardyt i torf. Rekomendowano, więc zwiększenie w nich maksymalnej zawartość arsenu ogółem. Podkreślono, że "nie spowoduje to negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt ani ludzi", ponieważ maksymalna zawartość ustanowiona dla arsenu w mieszankach paszowych uzupełniających i mieszankach paszowych pełnoporcjowych nie ulega zmianie.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia dodano też, że Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej zbadało "pewne ustalenia" dotyczące fluoru w morskich algach wapiennych.

W wyniku tego badania wskazano, że należy zwiększyć maksymalną zawartość fluoru w morskich algach wapiennych "z 1 000 mg/kg do 1 250 mg/kg".

"Zwiększenie to nie spowoduje negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt ani ludzi, jako że maksymalna zawartość ustanowiona dla fluoru w mieszankach paszowych uzupełniających i mieszankach paszowych pełnoporcjowych nie ulega zmianie" - wyjaśniono.

W uzasadnieniu poinformowano też, że rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2229 zmieniono załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE w odnoszący się m.in. ołowiu.

"Dla zachowania przejrzystości zastąpiono całą pozycję dotyczącą ołowiu" - podano. "W przypadku tego zastąpienia w wykazie materiałów paszowych, w odniesieniu, do których stosuje się maksymalną zawartość wynoszącą 15 mg/kg, błędnie pominięto materiał paszowy wapienne muszle morskie" - zauważono.

rynek zbóż, pasze, pir, podlaska izba rolnicza

Paszami z ukraińskiego zboża karmi się zwierzęta. Rolnicy mają zapłacić za utylizację?

Trzeba wskazać firmy, które wytwarzały pasze z ukraińskiego zboża - przekonuje Podlaska Izba Rolnicza (PIR). Rolnicy mieliby wówczas jasność, czym skarmiają zwierzęta i jakie są zagrożenia oraz potencjalne konsekwencje. PIR...

Zwrócono uwagę, że niektóre materiały paszowe należące do kategorii „ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne” są wprowadzane do obrotu, „jako wilgotny materiał paszowy" w puszkach dla psów i kotów. Ponieważ zastępuje on mieszankę paszową, "należy w odniesieniu do niego stosować taką samą maksymalną zawartość rtęci jak maksymalna zawartość stosowana w odniesieniu do mieszanek paszowych, jako że zmiana ta nie wpływa niekorzystnie na zdrowie zwierząt" - zaznaczono.

Wskazano też, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności "przyjął oświadczenie naukowe" na temat obecności wolnego gossypolu w całych nasionach bawełny, stwierdzając, iż należy ustanowić większą maksymalną zawartość wolnego gossypolu w materiale paszowym - nasiona bawełny.

Jak podkreślono "zwiększenie to nie spowoduje negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt, bo zawartość ustanowiona dla wolnego gossypolu w mieszankach paszowych pełnoporcjowych nie ulega zmianie".

W uzasadnieniu dodano, że należy ustanowić maksymalną zawartość dioksyn i PCB we wszystkich dodatkach paszowych należących do grup funkcjonalnych spoiw i środków przeciwzbrylających. 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie