Ekolodzy chcą głębokich zmian w WPR

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: WWF, (zac) | redakcja@agropolska.pl
17-07-2017,13:15 Aktualizacja: 17-07-2017,13:15
A A A

Prawie połowa budżetu Unii Europejskiej jest przeznaczana na obecną Wspólna Politykę Rolną (WPR). Mimo to znaczna część właścicieli małych i średnich gospodarstw rolnych, traci pracę. Dlaczego? Ponieważ większość budżetu WPR trafia do najbogatszych przedsiębiorstw rolnych - twierdzi Fundacja WWF.

"Aż 80 proc. dotacji trafia do około 20 proc. najbogatszych właścicieli ziemskich i największych agrobiznesów w Europie. Każdego roku Europa traci 2 proc. swoich miejsc pracy w gospodarstwach rolnych. Co więcej,  w ciągu ostatniej dekady zatrudnienie w rolnictwie spadło o 25 proc." - alarmuje organizacja.

Phil Hogan, WPR, reforma wspólnej polityki rolnej, Komisja Europejska, list Phila Hogana

Europejskie rolnictwo czekają nowe wyzwania

11 marca komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan będzie gościł w Polsce. W Jasionce koło Rzeszowa weźmie udział w konferencji na temat przyszłości rolnictwa i obszarów wiejskich w Europie. Z tej okazji, specjalnie do Czytelników...
Podkreśla, że "nie ma rolnictwa bez przyrody". "Jednak to rolnictwo przemysłowe wyrządza ogromną szkodę naturze i jest główną przyczyną utraty różnorodności biologicznej, powodując zanieczyszczenie powietrza i wody oraz degradację gleb. Europa wciąż traci różnorodność biologiczną w dramatycznym tempie" - zauważają ekolodzy.

W ich ocenie, 60 proc. istotnych gatunków zwierząt i roślin, oraz 77 proc. ich siedlisk są obecnie chronione w sposób niewystarczający. Nawet 24 proc. gatunków należących do grup takich jak motyle, ptaki i ssaki już zniknęły całkowicie z terytorium niektórych krajów europejskich.

Od 2007 r. w Europie 23 proc. płazów, 19 proc. gadów, 15 proc. ssaków i 13 proc. ptaków jest zagrożonych. Liczebność pospolitych ptaków krajobrazu rolnego w Polsce zmalała o ok. 15 proc. w odniesieniu do ich liczebności  przed wejściem Polski do UE.

ministerstwo rolnictwa, wspólna polityka rolna, wpr, dopłaty bezpośrednie, rząd

Rząd zatwierdził nasze priorytety WPR po 2020 roku

Rada Ministrów przyjęła dokument "Wspólna polityka rolna po 2020 roku - polskie priorytety". W dokumencie zaprezentowano polski punkt widzenia na przyszłość unijnej polityki rolnej. Dokument został przedłożony przez ministra...
Potrzebujemy zmian. W okresie od lutego do kwietnia br. Komisja Europejska (KE) przeprowadziła szerokie konsultacje na temat przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

W związku z konsultacjami europejskie organizacje pozarządowe, takie jak WWF, Bird Life i European Environmental Bureau (EEB), zorganizowały kampanię pod nazwą Living Land działającą na rzecz zmiany WPR.

Zrzeszała ona obywateli i organizacje w dążeniu do reformy, tak  aby Wspólna Polityka Rolna:

  • stała się uczciwa wobec rolników i społeczności wiejskich;
  • chroniła przyrodę w sposób zrównoważony - abyśmy mieli czyste powietrze i wodę, zdrową glebę i bogactwo świata roślin i zwierząt;
  • była zdrowa - abyśmy mieli dobre jedzenie i mogli zapewnić dobrobyt wszystkim ludziom;
  • była globalnie odpowiedzialna - za klimat naszej planety i zrównoważony rozwój na całym świecie.

Wspólna Polityka Rolna, WPR, pieniądze na WPR, Krajowa Rada Izb Rolniczych, KRIR

Izby rolnicze: muszą się znaleźć duże pieniądze na WPR

Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. powinna dysponować budżetem odpowiednim do skali wyzwań, tak by zapewnić obywatelom UE żywność wysokiej jakości i prowadzić zrównoważone rolnictwo - uważa Krajowa Rada Izb Rolniczych. 10 maja 2017 r....
Przesłaniem kampanii jest zastąpienie modelu rolnictwa intensywnego przez wsparcie dla rolnictwa zrównoważonego, co umożliwi produkcję żywności wysokiej jakości, sprzyjać będzie powstawaniu dobrze prosperujących społeczności wiejskich oraz zabezpieczy i ochroni środowisko.

Na początku lipca br. podczas konferencji "The CAP: have your say" KE przedstawiła wyniki przeprowadzonych konsultacji. Na kwestionariusz opublikowany przez KE przesłano ponad 320 tysięcy odpowiedzi. Dzięki zaangażowaniu w szerzenie informacji nt. konsultacji w sprawie WPR ponad 258 tysięcy Europejczyków oraz 600 organizacji i firm przyłączyło się do działania kampanii Living Land apelując o radykalną reformę niedziałającej Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Odpowiedzi przesłane dzięki kampanii Living Land stanowiły ponad 80 proc. wszystkich odpowiedzi przesłanych w ramach konsultacji. KE otrzymała więc jasne przesłanie, że społeczeństwo oczekuje konkretnej reformy polityki rolnej.

gmo, uprawy gmo, rząd, rejestracja upraw gmo, znakowanie produktów gmo

Ministerstwo proponuje wprowadzenie oznakowania "wolne od GMO"

Resort rolnictwa przygotowało projekt ustawy umożliwiającej oznakowanie produktów wytworzonych bez użycia organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO). Obecnie trwają konsultacje dotyczące nowych przepisów. Ustawa określa zasady...
Potrzeba zagwarantowania równych szans w ramach jednolitego rynku oraz obecność transgranicznych wyzwań, takich jak bezpieczeństwo żywności, środowiska naturalnego czy zmiany klimatu zostały wskazane przez ponad 90 % respondentów jako uzasadnienie zarządzania polityką rolną na szczeblu UE.

Warto podkreślić, że na pytanie "W jakim stopniu obecna WPR skutecznie rozwiązuje wyzwania związane ze środowiskiem?" większość respondentów (46 proc.) odpowiedziała, że "wcale", a tylko 8 proc. respondentów uważa, że "sprosta wyzwaniom środowiskowym w dużej mierze".

"Mając na uwadze wyniki przeprowadzonych konsultacji można stwierdzić, że powszechna potrzeba radykalnej reformy WPR jest konieczna, jeśli chcemy realizować ideę zrównoważonego rozwoju i zapewnić spójność polityk europejskich. Niestety, w wypowiedziach polityków i urzędników najwyższego szczebla trudno jest obecnie dostrzec gotowość do wprowadzenia rzeczywistych zmian. Dlatego, by nastąpiła odpowiednia zmiana, konieczne jest zaangażowanie obywateli oraz organizacji pozarządowych, abyśmy jednym głosem apelowali do polityków o zmianę obecnego kształtu WPR" - zaznacza WWF.

W ocenie ekologów, reforma WPR jest "niezbędna w celu przejścia do modelu zrównoważonego rolnictwa w Europie, w którym UE wspierać będzie zdywersyfikowane, odporne na zmianę klimatu i wahania rynkowe gospodarstwa rolne. Gospodarstwa te będą mogły dostarczać zdrową żywność, chronić kapitał naturalny i usługi ekosystemowe dla przyszłych pokoleń".

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej