Będzie łatwiej hodować bydło, kozy, owce i świnie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
28-07-2018,9:45 Aktualizacja: 30-07-2018,11:31
A A A

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla właścicieli zwierząt gospodarskich i ułatwienie ich rejestracji - zakłada znowelizowana ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Senat w piątek nie wniósł do niej poprawek.

Za ustawą głosowało 87 senatorów, dwóch się wstrzymało.

Znowelizowana ustawa wydłuża termin zgłaszania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 24 godzin do 2 dni zmian w liczebności stada i uboju świń w gospodarstwach znajdujących się na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom.

świnie, trzoda chlewna, znakowanie świń, kolczykowanie świń, krir, ministerstwo rolnictwa

Świnie z kolczykiem, albo z tatuażem

W fazie konsultacji i opiniowania jest już zapowiadany przez resort rolnictwa projekt nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ma być odpowiedzią na sygnalizowane przez rolników problemy i wątpliwości dotyczące...

Zakłada też, że świnię będzie można oznakować kolczykiem lub tatuażem.

Nowe przepisy doprecyzowują i jednoznacznie wskazują, jak należy postępować w przypadku utraty przez zwierzę kolczyka. Zaproponowano, aby w takiej sytuacji właściciel bydła, owcy lub kozy zastąpił uszkodzony kolczyk odpowiednim duplikatem.

Natomiast właściciel świni jest obowiązany oznakować zwierzę numerem identyfikacyjnym, zgodnym z numerem siedziby stada, w którym świnia przebywa, w terminie 1 dnia od stwierdzenia braku oryginalnego kolczyka lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia.

Według przepisów tej ustawy, nie trzeba będzie tłumaczyć na polski paszportu konia sprowadzonego z zagranicy.

Zaproponowano zniesienie obowiązku wykonywania spisu bydła, a także przekazywania do ARiMR spisu owiec i kóz. Ponadto zmniejszy się zakres informacji dotyczący spisu świń.

Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od ich ogłoszenia. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement