Będzie łatwiej hodować bydło, kozy, owce i świnie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
28-07-2018,9:45 Aktualizacja: 30-07-2018,11:31
A A A

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla właścicieli zwierząt gospodarskich i ułatwienie ich rejestracji - zakłada znowelizowana ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Senat w piątek nie wniósł do niej poprawek.

Za ustawą głosowało 87 senatorów, dwóch się wstrzymało.

Znowelizowana ustawa wydłuża termin zgłaszania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 24 godzin do 2 dni zmian w liczebności stada i uboju świń w gospodarstwach znajdujących się na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom.

świnie, trzoda chlewna, znakowanie świń, kolczykowanie świń, krir, ministerstwo rolnictwa

Świnie z kolczykiem, albo z tatuażem

W fazie konsultacji i opiniowania jest już zapowiadany przez resort rolnictwa projekt nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ma być odpowiedzią na sygnalizowane przez rolników problemy i wątpliwości dotyczące...

Zakłada też, że świnię będzie można oznakować kolczykiem lub tatuażem.

Nowe przepisy doprecyzowują i jednoznacznie wskazują, jak należy postępować w przypadku utraty przez zwierzę kolczyka. Zaproponowano, aby w takiej sytuacji właściciel bydła, owcy lub kozy zastąpił uszkodzony kolczyk odpowiednim duplikatem.

Natomiast właściciel świni jest obowiązany oznakować zwierzę numerem identyfikacyjnym, zgodnym z numerem siedziby stada, w którym świnia przebywa, w terminie 1 dnia od stwierdzenia braku oryginalnego kolczyka lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia.

Według przepisów tej ustawy, nie trzeba będzie tłumaczyć na polski paszportu konia sprowadzonego z zagranicy.

Zaproponowano zniesienie obowiązku wykonywania spisu bydła, a także przekazywania do ARiMR spisu owiec i kóz. Ponadto zmniejszy się zakres informacji dotyczący spisu świń.

Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od ich ogłoszenia. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu