Więcej czasu na rozliczenie środków na modernizację gospodarstw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
11-04-2021,8:00 Aktualizacja: 10-04-2021,20:31
A A A

W związku z wydłużeniem PROW 2014-2020 o 2 lata, rozliczenie inwestycji dotyczących modernizacji gospodarstw będzie możliwe do 30 czerwca 2025 r. - zakłada projektowane rozporządzenie.

Chodzi o projekt zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" (w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych") z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Projektem zajmuje się rząd.

premie dla młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw, wsparcie dla rolnictwa, nabór wniosków

Ruszają dwa ważne nabory wniosków z PROW 2014-2020

Młodzi rolnicy do 29 maja mogą ubiegać się o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł. Do tego dnia prowadzony też będzie nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw. To jest już...

Według obowiązujących przepisów, zgodnie z zasadą n+3, rozliczenie PROW 2014-2020 powinno nastąpić do końca 2023 r. Biorąc jednak pod uwagę wydłużenie realizacji PROW o 2 lata, zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową będzie możliwe do 30 czerwca 2025 r.

Projektowane rozporządzenie wprowadza też zmiany kolejności przyznawania pomocy. Dotyczy to sytuacji, gdy w tym samym czasie zostanie ogłoszony więcej niż jeden nabór wniosków w ramach różnych obszarów.

W ramach działania "modernizacja" można było ubiegać się o środki na rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego oraz m.in. na racjonalizację technologii produkcji, czyli np. na zakup ciągników i innych maszyn.

Do tej pory regulacja tej kwestii nie była konieczna, ponieważ pomoc mogła być przyznawana niezależnie od naborów odbywających się w ramach pozostałych obszarów, do wysokości limitów określonych dla danego obszaru.

dopłaty bezpośrednie, aplikacja eWniosekPlus, wsparcie dla rolnictwa, arimr

Wnioski rolników o dopłaty bezpośrednie płyną do ARiMR

90 tysięcy rolników złożyło wnioski o dopłaty bezpośrednie - podała ARiMR. Dokumenty można składać do 17 maja tylko w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Gospodarze, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się,...

Jak wyjaśnił resort rolnictwa, w związku z kończącą się realizacją PROW, w 2020 r. limity środków przeznaczonych na różne obszary zostały połączone. Dlatego teraz jest konieczne wskazanie, na co w pierwszej kolejności będą przyznawane pieniądze. Zdecydowano, że priorytetem będzie wsparcie hodowli prosiąt.

"Produkcja ta charakteryzuje się dużymi wymaganiami co do dostosowania budynków oraz jest jednym z najtrudniejszych rodzajów produkcji rolnej. Program od początku jego wdrażania był ukierunkowany na tego typu operacje, jednakże dotychczasowe efekty wsparcia oceniane są jako niewystarczające, ponieważ do 31.12.2020 r. zawarto jedynie 243 umowy w ramach tego obszaru, w tym zrealizowano 158 operacji" - czytamy w uzasadnieniu.

W następnej kolejności proponuje się wsparcie rozwoju produkcji bydła mięsnego (do końca grudnia 2020 r. zawarto 533 umowy w ramach tego obszaru, w tym zrealizowano 301) oraz mlecznego.

W ostatniej kolejności rolnicy będą mogli liczyć na wsparcie na tzw. obszar D, czyli m.in. zakup maszyn.
"Ukierunkowanie pomocy w tym przypadku jest bardzo szerokie, kluczowym aspektem jest wykazanie przez wnioskodawcę, że proponowana operacja wpłynie na poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie, co najmniej o 10 proc. dzięki poprawie ogólnych wyników gospodarstwa" - napisano w uzasadnieniu.

Ponadto, ze względu na końcowy etap realizacji PROW 2014-2020, w celu jak najpełniejszego wykorzystania budżetu poszczególnych instrumentów wsparcia (w tym "Modernizacji gospodarstw rolnych") planowane jest połączenie limitów środków dla województwa mazowieckiego i pozostałych począwszy od naborów, które odbędą się w 2021 roku po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia.

Zmiana przepisów dotyczy 30,6 tys. beneficjentów.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement