Ruszają dwa ważne nabory wniosków z PROW 2014-2020

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-03-2021,11:45 Aktualizacja: 31-03-2021,11:48
A A A

Młodzi rolnicy do 29 maja mogą ubiegać się o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł. Do tego dnia prowadzony też będzie nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw.

To jest już siódmy nabór wniosków w ramach "Premii dla młodych rolników".

dopłaty bezpośrednie, aplikacja eWniosekPlus, wsparcie dla rolnictwa, arimr

Wnioski o dopłaty tylko za pomocą aplikacji eWniosekPlus

15 marca, jak co roku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2021 rok. Będzie je można złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W poprzednich było...

"Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu - nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również (w dłuższej perspektywie czasowej) na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu" - czytamy w komunikacie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3313 wniosków o przyznanie pomocy, 2 lata później 4903, w 2018 r. 5411; w 2019 r. ponad 7 tys. Natomiast w 2020 r., mimo pandemii, o wsparcie zdecydowało się ubiegać ponad 5 tys. rolników.

Na dotację mogą liczyć osoby, które m.in.: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha; rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

dopłaty bezpośrednie, aplikacja eWniosekPlus, wsparcie dla rolnictwa, arimr

Ministerstwo przypomina o zmianach w przyznawaniu wsparcia

Rozpoczął się nabór wniosków (potrwa do 17 maja) o przyznanie płatności bezpośrednich i niektórych płatności w ramach PROW 2014-2020 za bieżący rok. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Nabory dotyczą,...

Warunkiem otrzymania pieniędzy jest też posiadanie lub utworzenie gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna będzie mieściła się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro, a także biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. premii należy zainwestować w środki trwałe.

Środki będą wypłacane w dwóch ratach: 120 tys. zł na wniosek o płatność pierwszej raty pomocy, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków; 30 tys. zł na wniosek o płatność drugiej raty pomocy, po realizacji biznesplanu.

Kolejny nabór (już 9) dotyczy restrukturyzacji małych gospodarstw. O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający co najmniej 1-ha gospodarstwo lub nieruchomość pozwalającą na prowadzenie produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

składki na rolnicze ubezpieczenie, krus, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, świadczenia dla rolników

Wzrasta składka na rolnicze ubezpieczenie. O ile?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała wysokość miesięcznych składek należnych od gospodarzy za drugi kwartał bieżącego roku. Rolnicy będą musieli nieco głębiej sięgnąć do kieszeni. Bez zmian - w porównaniu z poprzednim okresem -...

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS i ZUS. Nie ma zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie, ale pod warunkiem, że dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowi co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy; 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Wsparcie można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie.

Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe, takie jak np. budowa, przebudowa, remont budynków lub budowli; nabycie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Premię można zainwestować w zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa. Pomocy nie mogą otrzymać osoby, które wcześniej skorzystały ze wsparcia z niektórych innych programów.

Wnioski z obu programów przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie, za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 15.09.2021 - termin płatności III raty podatku rolnego

do 15.09.2021 - nabór wniosków w ramach programu "Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021