Sejm przyjął ustawę okołobudżetową

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-11-2016,9:25 Aktualizacja: 05-11-2016,9:26
A A A
Ustawa okołobudżetowa, uzupełniająca projekt budżetu i służąca jego prawidłowej realizacji, została przyjęta przez Sejm głosami posłów PiS oraz Wolnych i Solidarnych. Przeciw przyjęciu ustawy opowiedziała się cała opozycja.
 
W trakcie debaty nad ustawą okołobudżetową i budżetową opozycja zarzucała rządowi, że "zabiera obywatelom pieniądze" i nie realizuje obietnic wyborczych. Podnoszono także m.in. zarzut utrzymania w przyszłym roku kwoty wolnej od podatku w obecnej wysokości. 

budżet, nowelizacja budżetu, andrzej duda, zaliczki dla rolników. dopłaty bezpośrednie

Nowela budżetu podpisana, rolnicy dostaną zaliczki

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tegorocznego budżetu, która umożliwia przekazywanie rolnikom zaliczek na poczet unijnych płatności bezpośrednich.    "Ustawa ma na celu umożliwienie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju...
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r., czyli ustawa okołobudżetowa, jest ściśle związana z przyjętym przez rząd projektem budżetu na przyszły rok. Wprowadza ona zmiany w kilku ustawach. 
 
Wprowadzono m.in. przepis dotyczący umorzenia pożyczek udzielonych FUS przez Skarb Państwa na finansowanie świadczeń gwarantowanych przez państwo, których termin spłaty przypada na 31 marca 2017 r. Chodzi o 39 mld 151 mln 886 tys. zł. 
 
Zaznaczono, że umorzenie pozostanie bez wpływu na wynik sektora finansów publicznych i dług publiczny, będzie też neutralne z punktu widzenia stabilizującej reguły wydatkowej. 
 
Zamrożony ma być fundusz świadczeń socjalnych. W przypadku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podstawą naliczania odpisu będzie kwota w wysokości 2 tys. 917,14 zł. 

Ustawa przewiduje, że 1 mld 32 mln 721 tys. zł z Funduszu Pracy zostanie przeznaczone na finansowanie staży podyplomowych i szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych. W 2017 r. staże te i szkolenia będą w całości finansowane z Funduszu Pracy. 

zaliczki dopłat, dopłaty bezpośrednie, pieniądze, rolnictwo, UE, budżet

Sejm znowelizował budżet. Rolnicy dostaną zaliczki na dopłaty

Sejm znowelizował w czwartek wieczorem tegoroczny budżet przesuwając na ten rok ok. 9 mld zł. Umożliwi to wypłatę rolnikom zaliczek na unijne dopłaty. Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 427 posłów, jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej w...
Ustawa obejmuje też przepisy związane ze świadczeniami dla nauczycieli oraz pracowników uczelni publicznych. Zgodnie z nimi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2012 r. 
 
Przewidziano też, że wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych zostanie utrzymana, co do zasady, na poziomie roku 2013. 
 
W uczelniach, w których fundusz wynagrodzeń ulegnie zmniejszeniu z powodu ograniczenia zatrudnienia, odpisy będą dokonywane w niższej wysokości. Zastrzeżono ponadto, że wysokość odpisu przypadająca na jednego zatrudnionego nie będzie niższa, niż ustalona na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 
 
Ponadto ustawa zakłada, że składka związana z uczestnictwem w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej ma być finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Zgodnie z ustawą w 2017 r. nadal ma być zawieszony przepis ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który umożliwia dofinansowanie przez ministra ds. gospodarki działań związanych z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych. 
 
W ustawie zaproponowano ponadto przesunięcie o jeden rok wzrostu poziomu dotacji celowej na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 
Z oceny skutków regulacji wynika, że przewidziane w ustawie okołobudżetowej zmiany zmniejszą wydatki budżetu państwa o nieco ponad 2 mld zł. 
 
Prace nad projektem samej ustawy budżetowej na 2017 r. trwają obecnie w Sejmie. 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021