Ruszył nabór wniosków na "małe przetwórstwo"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
29-09-2016,8:45 Aktualizacja: 29-09-2016,9:27
A A A

Do 28 października można składać wnioski o przyznanie "Wsparcia na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". Dokumenty można dostarczać do Oddziałów Regionalnych ARiMR.

Jest to tzw. nabór tematyczny, co oznacza, że o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, bądź małżonkowie gospodarzy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, arimr, daniel obajtek, wypłata dopłat bezpośrednich

ARiMR gotowa do wypłaty płatności bezpośrednich za 2016 rok

Wszystkie zadania dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników za 2016 rok przebiegają zgodnie z harmonogramem - poinformował Daniej Obajtek, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaliczki będą wypłacane od 17...

Warunkiem uzyskania pomocy finansowej jest rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Wnioskodawca będzie zobowiązany do rejestracji działalności przetwórczej, ale dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, a więc po uzyskaniu zapewnienia, że planowana inwestycja spełnia wymogi programu.

Wsparciem objęte zostały następujące sektory przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków a także jaj, miodu, lnu i konopi oraz roślin oleistych i wysokobiałkowych - informuje ARiMR na swojej stronie internetowej.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizacje inwestycji. Maksymalny poziom wynosi 50 proc., a wysokość wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w przypadku grupy beneficjentów wynosi 300 tys. zł. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, arimr, punkty informacyjne

ARiMR uruchamia specjalne punkty informacyjne dla rolników

Od 1 września w każdym Biurze Powiatowym i Oddziale Regionalnym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomione zostały punkty informacyjne. Agencja chce w ten sposób ułatwić rolnikom, przedsiębiorcom oraz przetwórcom i...

W ramach PROW 2014-2020 na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" przewidziano ok. 700 mln euro. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można m.in.:

  • budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności
  • zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej
  • zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska

Ze wsparcia wyłączony został zakup środków transportu, używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu.

O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma przyznanych punktów. Premiowane będą m.in. innowacyjność operacji, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych oraz młodzi rolnicy.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021