ARiMR uruchamia specjalne punkty informacyjne dla rolników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
01-09-2016,10:15 Aktualizacja: 01-09-2016,11:22
A A A

Od 1 września w każdym Biurze Powiatowym i Oddziale Regionalnym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomione zostały punkty informacyjne.

Agencja chce w ten sposób ułatwić rolnikom, przedsiębiorcom oraz przetwórcom i innym osobom zainteresowanych pomocą, dostęp do informacji o ofercie realizowanego wsparcia oraz promowania formy pomocy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, arimr, daniel obajtek, ustawa o arimr

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ARiMR

ARiMR będzie mógł umorzyć bez zgody ministra finansów wierzytelność do 40 tys. zł, a nie 15 tys. zł jak obecnie - zakłada jedna ze zmian przyjętego na posiedzeniu rządu projektu nowelizacji ustawy o ARiMR. Kwota ta została ustalona w...

Podstawowym zadaniem punktów informacyjnych będzie udzielanie informacji o wdrażanych obecnie instrumentach wsparcia oferowanych przez ARiMR takich jak: płatności bezpośrednie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, pomoc krajowa i inne.

Każdy, kto odwiedzi punkt zostanie poinformowany o możliwościach uzyskania różnych form wsparcia finansowego, wymaganiach formalnych, terminach naborów wniosków oraz wysokości dofinansowania w ramach konkretnych działań.

Punkty w całym kraju będą - czynne w godzinach urzędowania agencji - tak samo oznakowane i łatwo dostępne dla beneficjentów. Informacji udzielać będzie przeszkolona kadra, która odpowie na każde pytanie.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie