Pierwsze wsparcie z nowego PROW – dla Lokalnych Grup Działania

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk), (bea) | redakcja@agropolska.pl
04-10-2015,11:45 Aktualizacja: 04-10-2015,11:46
A A A

Lokalne Grupy Działania w całej Polsce podpisują umowy z samorządami województw na dofinansowanie swojej działalności. To pierwsze pieniądze rozdysponowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Rozdzielana jest pula przewidziana na poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze w ramach działania LEADER”. Przyznane środki grupy mają przeznaczyć na opracowanie nowych lokalnych strategii rozwoju, powadzenie w tym celu konsultacji społecznych oraz funkcjonowanie biura, zatrudnienie pracowników i funkcjonowanie ich stron internetowych.

Wysokość dotacji zależy od wielkości obszaru, na jakim działa dana grupa. W województwie warmińsko-mazurskim na przykład, Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) dostanie 110 tys. zł, a Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” – 154 tys. zł. Ogółem wnioski o przyznanie pomocy w ramach wsparcia przygotowawczego złożyło w tym regionie 11 LGD, na kwotę 1 mln 408 tys. zł. To o dwie grupy mniej, niż działało w latach poprzednich.

W Wielkopolsce ze wsparcia przygotowawczego skorzysta 31 tamtejszych grup, a łączna kwota przyznanej pomocy wynosi 3 mln 850 tys. zł. Identyczna liczba LGD podpisała umowy z samorządem Mazowsza. One także dostaną ok. 3,9 mln zł.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt