Ochrona wód przed azotanami. Można dostać nawet 100 tys. złotych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
19-03-2021,9:05 Aktualizacja: 19-03-2021,9:29
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 26 marca zbiera wnioski na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - podał w czwartek resort rolnictwa.

Pomoc w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych", objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skierowana jest do rolników prowadzących produkcję zwierzęcą.

ważenie nawozów, worki typu Big-Bag, Lubelska Izba Rolnicza

Rolnicy oszukiwani na nawozach? Ważenie daje do myślenia

Zorganizowana przez lubelski samorząd rolniczy akcja ważenia nawozów w dużych opakowaniach wykazała nieprawidłowości. Kontrolne ważenie nawozów w workach typu Big-Bag Lubelska Izba Rolnicza zrealizowała na wniosek rolników....
Jest przeznaczona na doposażenie gospodarstw w odpowiednie miejsca do przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek - w przypadku młodych rolników, oraz na zakup sprzętu do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Według ministerstwa, dofinansowanie można otrzymać na budowę lub zakup zbiorników lub płyt do przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek oraz zakup nowych maszyn i urządzeń do doglebowej aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji: 60 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika oraz 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych beneficjentów.

Jak przypomniało ministerstwo rolnictwa, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie