MRiRW dementuje i zapewnia. Dopłaty bezpośrednie będą rosnąć

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-10-2022,14:50 Aktualizacja: 17-10-2022,15:00
A A A

Średnia wartość wsparcia bezpośredniego w Polsce w przeliczeniu na hektar będzie wzrastać w kolejnych latach. W 2023 r. stawka płatności podstawowej (JPO) wyniesie ok. 116 euro/ha, a w 2026 może być na poziomie 120 euro/ha. - informuje resort rolnictwa.

Ministerstwo rolnictwa odniosło się do "nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się w ostatnim czasie w niektórych mediach, dotyczących obniżenia wysokości płatności bezpośrednich po 2022 r."

dopłaty dla prawdziwych rolników, KRIR, Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027

Dopłaty tylko dla prawdziwych rolników. Przepisy trzeba doprecyzować

Przyjęta definicja aktywnego rolnika nie wyklucza ze wsparcia osób nieprowadzących de facto działalności rolniczej. Gdyby przepisy były precyzyjne, mogłyby stanowić sito ograniczające dopłaty dla "papierowych" gospodarzy. Temat...

"Szacuje się, że w 2023 r. stawka płatności podstawowej (JPO) w Polsce wyniesie ok. 116 euro /ha, a zatem będzie wyższa od stawki JPO za 2022 r. (ok. 107 euro/ha). Według wyliczeń wysokość stawki płatności podstawowej w Polsce będzie zwiększała się z roku na rok, a w 2026 r. może wynieść ok. 120 euro/ha" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie resort przewiduje, że suma stawki płatności podstawowej i średniej stawki ekoschematów, które zastąpiły płatność za zazielenienie, będzie zbliżona do sumy stawki JPO i płatności za zazielenienie (ok. 180 euro/ha). Te płatności przysługują wszystkim rolnikom.

Szczegółowe informacje o wysokości projektowanych stawek płatności bezpośrednich na lata 2023-2027 zostały podane w Planie Strategicznym WPR.

Rzeczywista wysokość stawek w Polsce będzie natomiast, tak jak dotychczas, określana corocznie, po zakończeniu naboru wniosków, na podstawie danych zadeklarowanych przez rolników i zweryfikowanych przez ARiMR.

Planowane stawki płatności bezpośrednich, ministerstwo rolnictwa, Europejski Bank Centralny , kurs euro

Planowane stawki płatności bezpośrednich

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe za 2022 rok. Kurs wynosi 4,8483 zł za 1 euro i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,6197 zł za 1 euro). W...

MRiRW zaznaczyło, że wyrównanie płatności bezpośrednich było jednym z najważniejszych dla Polski postulatów związanych z perspektywą finansową 2021-2027, zarówno w ramach negocjacji dotyczących samych wieloletnich ram finansowych, jak i negocjacji dotyczących reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Wiele państw członkowskich postulowało całkowitą rezygnację z procesu wyrównywania płatności bezpośrednich. Istotny wpływ na przebieg ostatnich negocjacji miało wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE, które wymusiło wprowadzenie ograniczeń także w wydatkach UE na WPR.

Ministerstwo wyjaśniło, że do zwiększenia poziomu płatności bezpośrednich w Polsce przyczyni się m.in. transfer środków między filarami I i II (rozwój obszarów wiejskich) w maksymalnej wysokości dopuszczonej przepisami UE (25 proc.). Przyczyni się to w znaczącym stopniu do zmniejszenia różnicy między średnią wysokością wsparcia bezpośredniego w Polsce względem średniej w UE - wskazano.

Od 2023 r. Polska zwiększy do 30 proc. poziom transferu (kwota transferu wyniesie ok. 396 mln euro rocznie). W rezultacie całkowita pula środków UE na płatności bezpośrednie w latach 2023-2027 będzie wyższa (o ok. 303 mln euro) niż w ostatnich pięciu latach i wyniesie ok. 17,33 mld euro.

Polska nadal będzie stosowała tzw. przejściowe wsparcie krajowe, w ramach którego corocznie na uzupełniającą płatność podstawową przeznaczane będzie z budżetu krajowego ok. 400 mln zł. W efekcie od 2023 r., średni poziom wsparcia na hektar dla ponad 97 proc. gospodarstw (o wielkości do 50 ha) będzie równy lub wyższy od średniej unijnej.

MRiRW zauważa, że w okresie 2023-2027 będą obowiązywały nowe przepisy unijne i krajowe dotyczące systemu płatności bezpośrednich. W przypadku niektórych płatności od 2023 r. zmienią się zasady przyznawania, a także udział w całkowitej puli środków na płatności bezpośrednie, co może skutkować zmianą wysokości stawek w porównaniu do obecnego okresu. Nie zmienią się podstawowe natomiast zasady przyznawania wsparcia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej