Dopłaty tylko dla prawdziwych rolników. Przepisy trzeba doprecyzować

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-10-2022,10:00 Aktualizacja: 15-10-2022,19:40
A A A

Przyjęta definicja aktywnego rolnika nie wyklucza ze wsparcia osób nieprowadzących de facto działalności rolniczej. Gdyby przepisy były precyzyjne, mogłyby stanowić sito ograniczające dopłaty dla "papierowych" gospodarzy.

Temat poruszany był podczas warsztatów na konferencji Krajowej Rady Izb Rolniczych w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN pn. "Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027", która odbyła się w Zegrzu.

dopłaty do nawozów, Wielkopolska Izba Rolnicza, wsparcie dla rolnictwa, ARiMR

Rolnicy wciąż czekają na dopłaty do nawozów. Pieniądze są im teraz bardzo potrzebne

Część rolników wciąż nie otrzymała należnych pieniędzy z tytułu pomocy do zakupu nawozów mineralnych. Zgłaszają się z tym problemem m.in. do biur Wielkopolskiej Izby Rolniczej. "W rozmowach z pracownikami WIR rolnicy wskazują, że...

W ocenie samorządu rolniczego, przyjęta w polskim Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027 definicja aktywnego rolnika nie wyklucza ze wsparcia osób nieprowadzących de facto działalności rolniczej. Chodzi o tych beneficjentów, którzy na podstawie umów ustnych wydzierżawili grunty rolne, ale nadal pobierają płatności bezpośrednie.

"W związku z powyższym należy w krajowych aktach wykonawczych w taki sposób doprecyzować definicję aktywnego rolnika oraz wymogi stawiane beneficjentom, by ograniczyć skalę wypłat płatności bezpośrednich dla osób, które nie prowadzą działalności rolniczej. Dopłaty, zgodnie z prawodawstwem UE powinny trafiać do aktywnych rolników, prowadzących działalność rolniczą" - wskazuje KRIR.

Inne zmiany w planie strategicznym, jakie uczestnicy konferencji uznali za najpilniejsze i konieczne to:

  • wprowadzenie do polskiego prawodawstwa ustawy o dzierżawie gruntów rolnych w obrocie prywatnym oraz z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  • maksymalne dofinansowanie II filara WPR do 70 proc. z budżetu krajowego na przykładzie Węgier
  • zniesienie obowiązku utrzymania 80 proc. okrywy zielonej jako warunkowości płatności podstawowej, a wprowadzenie maksymalnie do 65 proc. okrywy jako warunkowość
  • weryfikację i urealnienie ekoschematów zaproponowanych w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027
  • ze względu na brak aktów delegowanych i implementacyjnych UE oraz rozporządzeń wykonawczych krajowych, które są niezbędnym elementem uwarunkowań prawnych realizacji Krajowego Planu Strategicznego, należałoby odłożyć o rok jego wprowadzenie

Wypracowane wnioski Zarząd KRIR przekazał Henrykowi Kowalczykowi, ministrowi rolnictwa.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu