Budżet rolny 2022 zaakceptowany. Na co pójdzie więcej pieniędzy?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-11-2021,8:00 Aktualizacja: 27-11-2021,19:37
A A A

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała budżet rolny na 2022 r. nie wnosząc poprawek. Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo w porównaniu będą w skali roku wyższe o 6 mld zł.

Wcześniej nad budżetem rolnym debatowała sejmowa komisja rolnictwa, która także nie wniosła poprawek do rządowej propozycji. Poprawki zgłosiła co prawda poseł Małgorzata Tracz (KO), ale nie zostały zaakceptowane.

uzupełniająca płatność podstawowa, dochody rolników, resort rolnictwa, Ocena Skutków Regulacji

Dochody rolników będą wyższe dzięki przywróceniu tej płatności

Przywrócenie uzupełniającej płatności podstawowej dla rolników zakłada ministerstwo rolnictwa w projekcie zmiany ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Ma to podnieść dochody rolników. Koszt...

- Według komisji rolnictwa i rozwoju wsi, cel projektu ustawy budżetowej, jakim jest zabezpieczenie stabilnego poziomu finansowania podmiotów obsługujących rolników i mieszkańców wsi będzie osiągnięty - powiedział Jerzy Małecki (PiS) przedstawiając sprawozdanie komisji rolnictwa. W jej imieniu pozytywne zarekomendował budżet.

W projekcie zaplanowano łączne wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo wraz z rezerwami w wysokości 60,6 mld zł. Wydatki zwiększają się o ponad 6 mld zł - w części rolnictwo rosną o 47 proc., w części rozwój wsi o 15 proc., a w części rynki rolne o 28 proc.

Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo realizowane w poszczególnych częściach budżetu państwa, łącznie z wydatkami przewidzianymi w rezerwach celowych, zaplanowano w kwocie 16,3 mld zł. Dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 19 mld 150 mln zł. Łączne wydatki mają więc wynosić 35 mld 457 mln zł. Jest to 6,92 proc. wydatków ogółem budżetu państwa.

ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, GUS, IERiGŻ

Ubezpieczenia upraw i zwierząt. Sprawdź nowe sumy maksymalne

W konsultacjach społecznych jest projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. I tak, w przyszłym roku maksymalne sumy...

W 2022 r. w porównaniu do 2021 r. zwiększają się wydatki na dopłaty do ubezpieczeń rolnych o 1 mld zł, na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt o kwotę ok. 490 mln zł, a na funkcjonalnie szkół i ośrodków doradztwa rolniczego i KRUS o kwotę 258 mln zł, a z budżetu unijnego o 3,5 mld zł.

Dyskusja na posiedzeniu komisji finansów dotyczyła głównie finansowania zadań weterynarii, w tym zwiększenia zarobków lekarzy weterynarii. Mówiono także o drogich nawozach a także o finansowaniu gospodarstw ekologicznych.

Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa zaznaczył, że w 2022 r. wydatki na weterynarię wzrosną o 1,8 mld zł i będą w budżecie ministra rolnictwa, ale też wojewodów. W tym roku na Inspekcję Weterynaryjną i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt z rezerw przeznaczono łącznie 922 mln zł.

Polityk przypomniał, że w przyszłym roku zaplanowano zwiększenie zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej o 604 etatów, na co przeznaczone będą wydatki w wysokości ponad 65 mln zł; powiększone zostaną inspektoraty powiatowe, na co ma być przekazane ok. 57,8 mln zł.

Komisja finansów pozytywnie zaopiniowała też wniosek ministra rolnictwa o zmianę w planie finansowym KRUS. Chodzi m.in. o zmniejszenie kwoty o 50 mln zł na zasiłki macierzyńskie, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zasiłki pogrzebowe.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt