Ubezpieczenia upraw i zwierząt. Sprawdź nowe sumy maksymalne

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-11-2021,8:00 Aktualizacja: 19-11-2021,14:28
A A A

W konsultacjach społecznych jest projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r.

I tak, w przyszłym roku maksymalne sumy ubezpieczenia mają wynosić:

1 ha upraw rolnych

 • 20 257 zł - dla zbóż (w 2021 r. - 15 377 zł)
 • 8 514 zł - dla kukurydzy (8 137 zł)
 • 12 663 zł - dla rzepaku i rzepiku (10 200 zł)
 • 48 000 zł - dla chmielu (54 682 zł)
 • 34 808 zł - dla tytoniu (33 058 zł)
 • 235 253 zł - dla warzyw gruntowych (210 159 zł)
 • 106 660 zł - dla drzew i krzewów owocowych (107 200 zł)
 • 60 185 zł - dla truskawek (42 245 zł)
 • 38 545 zł - dla ziemniaków (43 500 zł)
 • 9 999 zł - dla buraków cukrowych (10 098 zł)
 • 15 978 zł - dla roślin strączkowych (12 639 zł)

1 sztuki zwierzęcia:

 • 9 912 zł - dla bydła (8 932 zł)
 • 12 276 zł - dla koni (11 160 zł)
 • 914 zł - dla owiec (705 zł)
 • 700 zł - dla kóz (700 zł)
 • 1 539 zł - dla świń (1 791 zł)
 • 53 zł - dla kur, perlic i przepiórek (53 zł)
 • 65 zł - dla kaczek (65 zł)
 • 250 zł - dla gęsi (250 zł)
 • 145 zł - dla indyków (145 zł)
 • 1 045 zł - dla strusi (1 045 zł)

ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich,Andrzej Paduszyński, Compensa TU SA Vienna Insurance G

Coraz więcej rolników decyduje się na dobrowolne ubezpieczenia

Do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych, gospodarze coraz częściej wykupują też te od następstw nieszczęśliwych wypadków, ochronę mienia oraz ubezpieczenie zwierząt od ognia i innych zdarzeń losowych. - Rolnicy to bardzo świadoma grupa, około...

Dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9 proc. sumy ubezpieczenia.

W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12 i 15  proc. sumy ubezpieczenia tych upraw. Po przekroczeniu ww. stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nieprzekraczających 0,5 proc. sumy ubezpieczenia.

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2020 i pierwsze półrocze 2021 r. oraz danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za rok 2020 i prognoz na lata 2021-2022.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że przy zawieraniu umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, sumy ubezpieczenia ustala producent rolny indywidualnie z zakładem ubezpieczeń, z tym że nie mogą przekroczyć maksymalnych sum. Te ostatnie mają na celu zapewnienie rolnikom odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej przed zawyżaniem składek przez zakłady ubezpieczeń.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt