Ubezpieczenia upraw i zwierząt. Sprawdź nowe sumy maksymalne

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-11-2021,8:00 Aktualizacja: 19-11-2021,14:28
A A A

W konsultacjach społecznych jest projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r.

I tak, w przyszłym roku maksymalne sumy ubezpieczenia mają wynosić:

1 ha upraw rolnych

 • 20 257 zł - dla zbóż (w 2021 r. - 15 377 zł)
 • 8 514 zł - dla kukurydzy (8 137 zł)
 • 12 663 zł - dla rzepaku i rzepiku (10 200 zł)
 • 48 000 zł - dla chmielu (54 682 zł)
 • 34 808 zł - dla tytoniu (33 058 zł)
 • 235 253 zł - dla warzyw gruntowych (210 159 zł)
 • 106 660 zł - dla drzew i krzewów owocowych (107 200 zł)
 • 60 185 zł - dla truskawek (42 245 zł)
 • 38 545 zł - dla ziemniaków (43 500 zł)
 • 9 999 zł - dla buraków cukrowych (10 098 zł)
 • 15 978 zł - dla roślin strączkowych (12 639 zł)

1 sztuki zwierzęcia:

 • 9 912 zł - dla bydła (8 932 zł)
 • 12 276 zł - dla koni (11 160 zł)
 • 914 zł - dla owiec (705 zł)
 • 700 zł - dla kóz (700 zł)
 • 1 539 zł - dla świń (1 791 zł)
 • 53 zł - dla kur, perlic i przepiórek (53 zł)
 • 65 zł - dla kaczek (65 zł)
 • 250 zł - dla gęsi (250 zł)
 • 145 zł - dla indyków (145 zł)
 • 1 045 zł - dla strusi (1 045 zł)

ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich,Andrzej Paduszyński, Compensa TU SA Vienna Insurance G

Coraz więcej rolników decyduje się na dobrowolne ubezpieczenia

Do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych, gospodarze coraz częściej wykupują też te od następstw nieszczęśliwych wypadków, ochronę mienia oraz ubezpieczenie zwierząt od ognia i innych zdarzeń losowych. - Rolnicy to bardzo świadoma grupa, około...

Dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9 proc. sumy ubezpieczenia.

W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12 i 15  proc. sumy ubezpieczenia tych upraw. Po przekroczeniu ww. stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nieprzekraczających 0,5 proc. sumy ubezpieczenia.

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2020 i pierwsze półrocze 2021 r. oraz danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za rok 2020 i prognoz na lata 2021-2022.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że przy zawieraniu umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, sumy ubezpieczenia ustala producent rolny indywidualnie z zakładem ubezpieczeń, z tym że nie mogą przekroczyć maksymalnych sum. Te ostatnie mają na celu zapewnienie rolnikom odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej przed zawyżaniem składek przez zakłady ubezpieczeń.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt