Będą zaliczki na zalesianie gruntów rolnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-08-2021,7:00 Aktualizacja: 28-08-2021,20:55
A A A

Wypłatę zaliczek za 2021 rok na zalesianie gruntów rolnych w ramach PROW 2007–2013 w wysokości 85 proc. - przewiduje projektowane rozporządzenie ministra rolnictwa.

"W 2021 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, a także w związku z wystąpieniem suszy, część gospodarstw doświadcza trudności finansowych, które wpływają na pogorszenie zdolności do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet wypłaty pomocy w ramach działania 'Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne' Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 za 2021 r." - uzasadnia resort rolnictwa.

zaliczki, pieniądze, wsparcie, dotacje

Wypłata zaliczek na płatności bezpośrednie ruszy 18 października

Wypłata zaliczek na płatności bezpośrednie dla rolników ruszy 18 października. Zaliczka będzie wynosić 70 proc. przypadającej na rolnika kwoty – wynika z opublikowanego w piątek projektu rozporządzenia ministra rolnictwa...

Projektowane rozporządzenie przewiduje wypłatę zaliczek na poczet wypłaty pomocy zalesieniowej PROW 2007–2013 od 18 października, czyli w najwcześniejszym możliwym terminie wynikającym z przepisów UE.

O przyznanie zaliczki można się ubiegać jednocześnie z dopłatami bezpośrednimi. Wsparcie jest wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Według ministerstwa, wypłata zaliczek na poziomie 85 proc. pozwoli maksymalnie wykorzystać potencjał tego instrumentu w celu poprawy płynności finansowej gospodarstw. Pomoc może dotyczyć 9 tys. gospodarstw.

Wypłata zaliczek na poczet płatności zalesieniowych za 2021 r. wyniesie ok. 19,6 mln zł środków unijnych i nie więcej niż 11,2 mln zł środków krajowych, czyli łącznie ok. 30,8 mln zł - czytamy w uzasadnieniu.

Zaliczki będą wypłacane do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich i budżecie państwa na realizację wspólnej polityki rolnej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement