ARiMR przedłużyła ważne nabory

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-06-2021,8:00 Aktualizacja: 05-06-2021,20:27
A A A

Do 30 czerwca został przedłużony termin składania wniosków o premię dla młodych rolników oraz o wsparcie dla osób zainteresowanych restrukturyzacją małego gospodarstwa - poinformowała ARiMR.

O bezzwrotną premię dla młodych rolników mogą ubiegać się osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

pszczelarze, producent rolny, pomoc po klęskach żywiołowych, straty w uprawach, rodziny pszczele

Pszczelarze i rolnicy dostaną pomoc po klęskach żywiołowych

Rząd pomoże pszczelarzom oraz producentom rolnym, których uprawy zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych w 2020 r. Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w tej sprawie - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Chodzi o...

Powinni to być właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni co najmniej 1 hektara; muszą też prowadzić działalność rolniczą - nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Młody rolnik powinien również posiadać lub utworzyć - najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy - gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro.

Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju (w 2020 roku było to 11,04 ha), a w województwach o średniej powierzchni gospodarstwa niższej od średniej krajowej powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Rolnik musi ponadto przedstawić biznesplan dotyczącego rozwoju gospodarstwa. Premia wynosi 150 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach - 120 tys. zł po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, 30 tys. zł po realizacji biznesplanu.

Pomoc na zalesianie, prow 2014-2020, wsparcie dla rolnictwa, ministerstwo rolnictwa

Wsparcie na zalesianie z korzystną zmianą dla beneficjentów

Od 1 czerwca do 2 sierpnia trwać będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc na zalesienie przyznawane jest rolnikom, którzy są...

O pomoc finansową na restrukturyzację małych gospodarstw może starać się rolnik posiadający co najmniej 1-hektarowe gospodarstwo lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może przekraczać 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS i ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na etacie. Warunkiem jednak jest, aby przychody z działalności rolniczej stanowiły co najmniej 25 proc. wszystkich.

Bezzwrotne dofinansowanie na restrukturyzację gospodarstwa wynosi 60 tys. zł i także jest wypłacane w dwóch transzach - 48 tys. zł po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. W przypadku młodych rolników minimum 70 proc. pomocy należy zainwestować w środki trwałe, natomiast jeśli chodzi o właścicieli małych gospodarstw, takie wydatki powinny stanowić 80 proc.

dopłaty bezpośrednie, aplikacja eWniosekPlus, wsparcie dla rolnictwa, arimr

Rolnicy powinni zdążyć z dostarczeniem wniosków

Wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło do 13 maja około 665 tys. rolników. Dokumenty można składać do 17 czerwca, w tym roku tylko w formie elektronicznej, za pomocą aplikacji eWniosekPlus. W ocenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...

Pieniądze można wydać np. na przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn, na zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR osobiście, np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie - za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Dotychczas, w ramach PROW 2014-2020, ARiMR przyznała premie blisko 25 tys. młodych rolników, którzy otrzymali w sumie ok. 3 mld zł. Z pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw skorzystało 45 tys. osób. Agencja przekazała im łącznie ponad 2,7 mld zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement