Wsparcie na zalesianie z korzystną zmianą dla beneficjentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
18-05-2021,11:50 Aktualizacja: 18-05-2021,12:02
A A A

Od 1 czerwca do 2 sierpnia trwać będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc na zalesienie przyznawane jest rolnikom, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub gdy grunty te stanowią własność małżonka - informuje ministerstwo rolnictwa.

wsparcie dla ekosystemów leśnych, prow 2014-2020, arimr

Na właścicieli prywatnych lasów czekają pieniądze

Właściciele lasów prywatnych mogą ubiegać się o wsparcie dla ekosystemów leśnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków rusza 17 maja i potrwa do 27 czerwca. Pomoc ma...

Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Pomoc przyznawana jest na założenie uprawy leśnej. Jest to jednorazowe wsparcie na zalesienie w wysokości od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha. W kolejnych 5 latach wypłacana jest premia pielęgnacyjna w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha. Dodatkowo przez 12 lat przyznawana jest premia zalesieniowa (będąca rekompensatą za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej) w wysokości 1 215 zł/ha .

W 2021 r. wprowadzono korzystną zmianę dla beneficjentów poddziałania zalesieniowego, polegającą na zwiększeniu z 20 ha do 40 ha maksymalnej powierzchni, do której można ubiegać się o pomoc.

Zmiana umożliwi beneficjentom, którzy uczestniczyli w poddziałaniu zalesieniowym ubieganie się o pomoc do nowych powierzchni, natomiast nowi wnioskodawcy będą mieli możliwość wnioskowania o pomoc do większego obszaru.

Wnioski będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"