23 i 24 października eliminacje szkolne XL edycji OWiUR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
14-10-2015,16:35 Aktualizacja: 23-10-2017,8:41
A A A

Tysiące uczniów z całej Polski odliczają dni do startu XL jubileuszowej edycji Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, której patronem medialnym jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl.

Celem konkursu wiedzy jest przede wszystkim rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, a także umożliwienie najlepszym kontynuowania nauki na wyższej uczelni.

Udział w olimpiadzie mogą brać uczniowie wszystkich typów szkół średnich, którzy chcą spróbować swoich sił w jednym z dziesięciu bloków tematycznych:

1.

 Produkcja roślinna

7.

 Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe

2.

 Produkcja zwierzęca

 

   a. Technologia żywności

3.

 Architektura krajobrazu

 

   b. Gastronomia

4.

 Ogrodnictwo

8.

 Agrobiznes

5.

 Mechanizacja rolnictwa

9.

 Leśnictwo

6.

 Ochrona i inżynieria środowiska

10.

 Weterynaria

Od XL edycji będzie realizowany nowy blok "Weterynaria", który swoim zakresem obejmuje materiał realizowany w szkołach średnich w ramach programu nauczania oraz wiedzę z tego zakresu w rozszerzonej formie zdobywaną np. z czasopism i portali branżowych.

Znamy terminy eliminacji XL jubileuszowej edycji OWiUR

Zmagania uczniów XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych rozpoczną się pod koniec października 2015 roku, a zakończą na początku września 2016 roku. Imprezie patronuje Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz...
Z kolei blok "Żywienie człowieka" od XL edycji będzie realizowany jako dwa odrębne podbloki - "Technologia żywności" i "Gastronomia".

Wzorem lat ubiegłych około 15 pytań testowych we wszystkich blokach tematycznych uwzględniać będą zagadnienia z zakresu: ekonomiki i organizacji produkcji, obrotu towarowego, kalkulacji finansowych, gospodarki kredytowej, organizacji małych zakładów usługowych i małych przedsiębiorstw produkcyjnych, konserwacji i przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony środowiska.

Wśród tych 15 pytań, 5 pytań dotyczyć będzie zagadnień szczegółowych związanych z blokiem tematycznym, natomiast pozostałe 10 będą stanowiły pytania ogólne. Do testów wprowadza się we wszystkich blokach tematycznych także po 10 pytań z zakresu ochrony środowiska związanych z problematyką bloku.

Uczestnicy olimpiady powinni wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu szkoły średniej, ale także poszerzoną o nowości w danej dziedzinie, publikowane w czasopismach branżowych m.in. takich jak: "Nowoczesna Uprawa", "Przedsiębiorca Rolny", "Rolniczy Przegląd Techniczny", "Agroenergetyka", "Hoduj z głową bydło", "Hoduj z głową świnie" czy "Lecznica dużych zwierząt".

Organizacja olimpiady przewiduje nadal eliminacje na trzech szczeblach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Eliminacje szkolne olimpiady powinny odbyć się we wszystkich szkołach w dniach 23-24 października 2015 r. Eliminacje okręgowe w obiektach ustalonych przez Komitety Okręgowe OWiUR odbędą się w dniach 22-23 kwietnia 2016 r.

Centralne eliminacje będą zorganizowane na terenie okręgu poznańskiego w dniach 3-4 czerwca 2016 r. w miejscowości Trzcianka k. Nowego Tomyśla.

Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Sponsorzy i partnerzy OWiUR