Komitet Główny

A A A

Skład Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2019-2022

Prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel – Przewodniczący
Dr inż. Grzegorz Koc – V-ce Przewodniczący ds. finansowych
Dr Agnieszka Ciesielska – V-ce Przewodnicząca ds. organizacyjnych
Dr inż. Jacek Rak – Sekretarz
Prof. dr hab. Józef Starczewski – Członek zarządu ds. naukowych
Dr Tadeusz Boruta – Członek zarządu specjalista ds. finansów
Dr inż. Krzysztof Starczewski – Członek zarządu specjalista ds. współpracy z mediami
Prof. dr hab. Andrzej Radecki – Przewodniczący honorowy

Dr hab. inż. Joanna Bogucka, prof. UTP Przewodnicząca KO – BYDGOSZCZ
Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk Przewodniczący KO – KRAKÓW
Dr hab. Piotr Kraska Przewodniczący KO – LUBLIN
Dr hab. Władysław Szempliński Przewodniczący KO – OLSZTYN
Dr hab. inż. Ireneusz Antkowiak Przewodniczący KO – POZNAŃ
Prof. dr hab. Alina Janocha Przewodnicząca KO – SIEDLCE
Prof. dr hab. Cezary Podsiadło Przewodniczący KO – SZCZECIN
Dr hab. Wiesław Świderek Przewodniczący KO – WARSZAWA
Dr hab. Wiesław Wojciechowski Przewodniczący KO – WROCŁAW

Prof. dr hab. Julian Kamiński – Członek honorowy
Mgr inż. Ryszard Grzybowski – Członek
Mgr Sławomir Poświata – Członek
Mgr Barbara Rozmysł – Członek
Mgr Zbigniew Studniarski – Członek
Mgr inż. Janusz Szerszeń – Członek
Mgr Magdalena Szulc – Członek
Mgr Aleksandra Wars – Członek
Ryszard Winter – Członek
Dr inż. Jerzy Zabost – Członek

Telefony kontaktowe do członków KG OWiUR