Komitet Główny

A A A

Skład Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

1. dr hab. Wiesław Świderek    Przewodniczący
2. dr inż. Grzegorz Koc    V-ce Przewodniczący ds. finansowych
3. dr inż. Agata Białecka-Dębek     V-ce Przewodnicząca ds. organizacyjnych
4. dr inż. Jacek Rak    Sekretarz
5. prof. dr hab. Józef Starczewski    Członek Zarządu ds. naukowych
6. dr Tadeusz Boruta    Członek Zarządu specjalista ds. finansów
7. dr inż. Krzysztof Starczewski    Członek Zarządu specjalista ds. współpracy z mediami
8. prof. dr hab. Andrzej Radecki    Przewodniczący honorowy
9. prof. dr hab. inż. Dariusz Piwczyński   Przewodniczący KO - Bydgoszcz
10. dr hab. Tomasz Wojewodzic prof. UR    Przewodniczący KO - Kraków
11. dr hab. Piotr Kraska    Przewodniczący KO - Lublin
12. dr hab. inż. Arkadiusz Stępień, prof. UWM    Przewodniczący KO -Olsztyn
13. dr hab. inż. Ireneusz Antkowiak    Przewodniczący KO - Poznań
14. dr hab. Alina Janocha prof. uczelni    Przewodnicząca KO - Siedlce
15. prof. dr hab. Cezary Podsiadło     Przewodniczący KO - Szczecin
16. dr hab. Włodzimierz Buraczyk    Przewodniczący KO - Warszawa
17. dr hab. Wiesław Wojciechowski prof. UP    Przewodniczący KO - Wrocław
18. dr inż. Agnieszka Ciesielska     Członek 
19. mgr inż. Ryszard Grzybowski    Członek
20. mgr inż. Sławomir Poświata    Członek
21. mgr Zbigniew Studniarski    Członek
22. mgr inż. Janusz Szerszeń    Członek
23. mgr Magdalena Szulc    Członek
24. mgr Aleksandra Wars    Członek
25. mgr Ryszard Winter    Członek
26. dr inż. Jerzy Zabost    Członek