Komitet Główny

A A A

Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych


Honorowy Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Radecki (emerytowany profesor SGGW, profesor

w PWSZ Skierniewice)


Prezydium


Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel (profesor SGGW w Warszawie),

e-mail:


Członek prezydium: prof. dr hab. Józef Starczewski (emerytowany profesor UPH w Siedlcach)


V–ce przewodniczący: dr inż. Grzegorz Koc (PWSZ w Ciechanowie)


Kierownik organizacyjny: prof. dr hab. Kazimierz Jankowski (UPH w Siedlcach) (członek prezydium
ds. organizacyjnych), 
e-mail: 


Sprawy finansowe: dr Tadeusz Boruta (UPH w Siedlcach) (członek prezydium ds. finansowych),
e-mail: 


Współpraca z mediami: dr inż. Krzysztof Starczewski (MZD w Dąbrowie) (członek prezydium ds. współpracy
z mediami),
e-mail: 


Obsługa administracyjna Komitetu Głównego: dr inż. Jacek Rak (UPH w Siedlcach),
e-mail: 


 

Skład Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:

1. Prezydium:
prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel
prof. dr hab. Józef Starczewski
dr inż. Grzegorz Koc
prof. dr hab. Kazimierz Jankowski
dr Tadeusz Boruta
dr inż. Krzysztof Starczewski
 
2. Przewodniczący Okręgów:
Bydgoszcz – dr hab. inż. Piotr Dorszewski
Kraków – prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk
Lublin – dr hab. Piotr Kraska
Olsztyn – dr hab. Władysław Szempliński
Poznań – dr hab. inż. Ireneusz Antkowiak
Siedlce – dr hab. inż. Alina Janocha
Szczecin – prof. dr hab. Cezary Podsiadło
Warszawa – dr hab. Anna Kołłajtis–Dołowy
Wrocław – dr hab. Wiesław Wojciechowski
 
3. Członkowie:
prof. dr hab. Krzysztof Kostro – UP Lublin
mgr Małgorzata Zdzieniecka–Graban – Fundacja BGŻ BNP PARIBAS
mgr Zbigniew Studniarski – Wydawnictwo APRA
mgr Janusz Szerszeń – Nadleśnictwo Siedlce
mgr Ryszard Grzybowski – Sejny
dr Józef Kobyłecki – MRiRW
mgr Sławomir Poświata – ZS CKP i CKU Miętne
mgr Magdalena Szulc – Z.S. nr.39 Warszawa
mgr Aleksandra Wars – MRiRW
mgr Jacek Zadura – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
dr inż. Jacek Rak – UPH Siedlce
mgr Ryszard Winter – CKU Brwinów
 
4. Członkowie honorowi :
prof. dr hab. Julian Kamiński – UR Kraków
prof. dr hab. Andrzej Radecki – SGGW (honorowy przewodniczący)