Sekretarze Olimpiady

A A A

Adresy Sekretarzy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych_

 

1.

Mgr Dorota Drewicz

SEKRETARZ - BYDGOSZCZ

ul. Gdańska 127 m. 5, 85-022 Bydgoszcz

tel.: 602 239 780
e-mail: dorota.drewicz65@wp.pl
 

2.

Dr inż. Paweł Zadrożny

 

SEKRETARZ - KRAKÓW

Dr inż. Paweł Zadrożny, prof. UR
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: 12 662 43 04, kom. 605 681 524
e-mail: koowiur@ur.krakow.pl
 

3.

Dr Sylwia Andruszczak

SEKRETARZ - LUBLIN
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
Wydział Agrobioinżynierii
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
tel.: 81 445 66 87; kom.: 609 360 425
e-mail: sylwia.andruszczak@up.lublin.pl
 

4.

Mgr Teresa Kujawska

SEKRETARZ - OLSZTYN
 
ul. Zamenhoffa 9 m. 5, 10-280 Olsztyn
 
tel.: 660 354 563
e-mail: tess3465@wp.pl
 

5.

Mgr inż. Daniel Stanisławski

SEKRETARZ - POZNAŃ

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Pracownia Komputerowa
ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
 
tel.:  61 84 87 852
e-mail: danielstanislawski@gmail.com
 

6.

Dr inż. Małgorzata Wyrzykowska

SEKRETARZ - SIEDLCE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Wydział Przyrodniczy
ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

tel. 25 643 13 01, kom. 605 039 467
e-mail: ko_owiur@wp.pl

7.

Mgr inż. Kamila Półtorzycka

SEKRETARZ - SZCZECIN

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dział ds. studenckich
Al. Piastów 17,  70-310  Szczecin
 
tel.: 91 449 45 30
e-mail: kpoltorzycka@zut.edu.pl
 

8.

Dr Agata Białecka-Dębek

SEKRETARZ - WARSZAWA

SGGW Warszawa
ul.  Nowoursynowska 159, 02 - 776 Warszawa

tel.: 22 59 37 107 oraz 787 878 955
e-mail: agata_bialecka_debek@sggw.pl

9.

Dr hab. inż.
Roman Wacławowicz

SEKRETARZ - WROCŁAW

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław 
 
tel.: 71 320 16 74, kom.: 608 185 051
e-mail: owiur.wroclaw@gmail.com