Sekretarze Olimpiady

A A A

Adresy Sekretarzy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Adresy Sekretarzy Komitetów Okręgowych OWiUR

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

dr inż. Maria Szmidt

SGGW Warszawa, Wydział Żywienia Człowieka

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

tel. 22 59 37 119, kom. 696 967 948

e-mail:

2.

dr inż. Małgorzata Wyrzykowska

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Instytut Agronomii

ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

tel. +48 25 643 13 01; kom. 605 039 467

e-mail:

3.

mgr Teresa Kujawska

ul. Zamenhoffa 9 m. 5, 10-280 Olsztyn,

tel. kom. 660 354 563

e-mail:

4.

mgr inż. Małgorzata Łożyca-Kapłon

Politechnika Bydgoska, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

ul. Mazowiecka 28

tel. 52 3749734

e-mail: 

5.

mgr Beata Krusińska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

tel. +48 81 445 66 69;

e-mail:

6.

mgr inż. Daniel Stanisławski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,

Wydziałowa Pracownia Komputerowa

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań

tel. +48 61 84 87 852, kom. 510 410 001

e-mail:

7.

mgr inż. Kamila Połtorzycka 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Dział ds. Studenckich 

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin 

tel.  +48 91 44945 30 

e-mail:

8.

dr inż. Paweł Zadrożny, prof. UR

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny;

Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

tel.: +48 12 662 43 04; kom. 605 681 524

e-mail:

9.

dr hab. inż. Roman Wacławowicz prof. nadzw.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej

pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław

tel. +48 71 320 16 74, kom. 608 185 051

e-mail: