Komitety okręgowe

A A A

Adresy Przewodniczących Komitetów Okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 

Lp. Imię i nazwisko Okręg
1. Dr hab. inż. Joanna Bogucka, prof. nadzw. UTP

PRZEWODNICZĄCY – BYDGOSZCZ

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Kierownik Katedry Fizjologii, Zoofizjoterapii i Żywienia Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz
 
2. Prof. dr hab. Tomasz Wojewodzic

PRZEWODNICZĄCY – KRAKÓW

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
tel.: 12 662 43 58
 
3. Dr hab. Piotr Kraska

PRZEWODNICZĄCY – LUBLIN

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Ekologii Rolniczej
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
tel.: 81 445 67 78
 
4. Dr hab. Władysław Szempliński

Przewodniczący – OLSZTYN

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
Katedra Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją Roślinną,
ul. Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn

tel.: 89 523 47 16

5. Dr hab. inż. Ireneusz Antkowiak

PRZEWODNICZĄCY – POZNAŃ

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
ul. Wojska Polskiego 71A, 60-625 Poznań
 
tel.: 61 812 55 20 lub 508 542 905
 
6.

Dr hab. inż. Alina Janocha

PRZEWODNICZĄCY – SIEDLCE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Przyrodniczy
ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

tel.: 25 643 12 53, e-mail: alina.janocha@uph.edu.pl

7. Prof. dr hab. Cezary Podsiadło

PRZEWODNICZĄCY – SZCZECIN

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agronomii
ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
Tel. 604 438 814
 
8. Dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy

PRZEWODNICZĄCY – WARSZAWA

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Żywienia Człowieka, Zakład Podstaw Żywienia 
 
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 
tel.: 22 59 370 16, e-mail: anna_kollajtis_dolowy@sggw.pl
 
9. Dr hab. Wiesław Wojciechowski

PRZEWODNICZĄCY – WROCŁAW

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
 
tel.: 609 569 537