Komitety okręgowe

A A A

Adresy Przewodniczących Komitetów Okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Przewodniczący Komitetów Okręgowych OWiUR

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

prof. dr hab. inż. Dariusz Piwczyński

Przewodniczący – Bydgoszcz

Politechnika Bydgoska im. J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

e-mail:

2.

dr hab. Tomasz Wojewodzic prof. UR

Przewodniczący – Kraków

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,

Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

e-mail:

3.

dr hab. Piotr Kraska

Przewodniczący – Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Ekologii Rolniczej

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

e-mail:

4.

dr hab. inż. Arkadiusz Stępień, prof. UWM

Przewodniczący – Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa, email:

e-mail:

5.

dr hab. inż. Ireneusz Antkowiak

Przewodniczący – Poznań

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,

Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców

Złotniki, ul. Słoneczna 1, 62-002 Suchy Las

e-mail:

6.

dr hab. Alina Janocha prof. uczelni

Przewodnicząca – Siedlce

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Instytut Zootechniki i Rybactwa

ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce

e-mail:

7.

prof. dr hab. Cezary Podsiadło 

Przewodniczący – Szczecin 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agroinżynierii

ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin 

e-mail:

8.

dr hab. Włodzimierz Buraczyk

Przewodniczący – Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Hodowli Lasu

ul. Nowoursynowska 159, 02-786 Warszawa

e-mail:

9.

dr hab. Wiesław Wojciechowski prof. UP

Przewodniczący – Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej

pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław

e-mail:

 

Wiceprzewodniczący Komitetów Okręgowych OWiUR

1.

dr inż. Olga Januszko 

SGGW w Warszawie, Wydział Żywienia człowieka

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

tel. 22 59 37 127

e-mail:

2.

dr hab. Sylwia Andruszczak prof. UP

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

tel. +48 81 445 66 87; kom. 609 360 425

e-mail:

3.

dr inż. Aleksandra Płonka

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

tel.: + 48 12 662 43 56

e-mail:

4

prof. dr hab. Dariusz Choszcz

 

dr inż. Zbigniew Nasalski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań, email.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Konkurencyjności Gospodarki,

tel. 89 5243485,

e-mail: