Planuj z nami swoją przyszłość

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Procam (art) | redakcja@agropolska.pl
10-03-2017,8:15 Aktualizacja: 10-03-2017,8:15
A A A

Pod takim hasłem w tym roku firma Procam Polska współpracuje z pięcioma uczelniami rolniczymi: SGGW w Warszawie, UP w Lublinie, Poznaniu, Olsztynie oraz w Krakowie.

Od kilku lat firma umożliwia młodym ludziom zdobycie doświadczenia w zakresie praktyk. Procam poważnie traktuje zagadnienia związane z przyszłością studentów, jak i przyszłej młodej kadry. Podczas spotkań w uczelniach pracownicy poznają przyszłych inżynierów i magistrów, którzy po ukończeniu studiów będę szukali zatrudnienia w sektorze rolnym i ogrodniczym.

Marcin Szymański, Procam

Seminarium agrotechniczne z Procam

W Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętnem 16 grudnia 2016 roku zgromadziło się 200 rolników, aby wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Procam. Skupiono się na kukurydzy i buraku cukrowym. Mateusz Tołłoczko z firmy...

Reprezentując Procam Janusz Gwiazdowski - dyrektor oddziału Łowicz, wspólnie z Anną Kosińską - kierownik personalnym, zaprezentowali na wymienionych uczelniach ofertę. Przedstawili bardzo elastyczny program uczestnictwa w praktykach w oddziałach zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Co szczególnego studenci kierunków rolniczych i ogrodniczych mogą oczekiwać na praktyce w Procam? Wszystkiego, co może przydać się już wkrótce, w ich przyszłym życiu zawodowym.

Domeną działalności firmy jest doradztwo, pomoc w rozwiązywaniu problemów w gospodarstwach klientów oraz dystrybucja nowoczesnych środków do produkcji rolniczej i ogrodniczej. Procam składa się z 8 regionów zlokalizowanych w całej Polsce. W każdym regionie znajdują się oddziały, które buduje swoją bazę klientów (właścicieli gospodarstw oraz sklepów sprzedających środki ochrony roślin i nawozy).

Kontakt z klientami pielęgnują i systematycznie z nimi współpracują przedstawiciele handlowi (doradcy techniczni/ specjaliści agronomii). Dla planujących i budujących swoją przyszłość nieustanny kontakt z klientami, to wielka szansa zdobycia doświadczenia w różnych dziedzinach, w różnych gospodarstwach, o różnym profilu produkcji.

procam, środki ochrony roślin, doradztwo agrotechniczne

PROCAM – nowe lokalizacje w 2016 roku

Firma PROCAM Polska Sp. z o.o. otworzyła w lutym i marcu b.r. pięć nowych placówek handlowych, w tym Oddziały w: Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim, Wietlinie w województwie podkarpackim, Ratyczowie w województwie...

Studenci towarzysząc w wyjazdach do klientów razem z przedstawicielami handlowymi, agronomami nabierają umiejętności trudnej często rozmowy dotyczącej problemów pilnych do rozwiązania w danym gospodarstwie. Ponadto obserwują rozmowę handlowca jako ofertę składaną przez agronoma dla właściciela gospodarstwa pod konkretne produkty.

Odnalezienie się na rynku trudnej konkurencji jest sztuką połączenia wiedzy, marketingu, umiejętności jak i osobowości handlowca. Są to doświadczenia bardzo cenne pozyskiwane w konkretnych sytuacjach i warunkach. W relacji agronom - klient ujawniają się autentyczne problemy, z którymi trzeba mierzyć się na co dzień.

Student jest wówczas świadkiem kompletnego procesu, gdy reprezentanci Procam na bazie doświadczenia i wiedzy rozpoznają problem, podają propozycję rozwiązania wraz z przedstawieniem oferty handlowej.

Program zawiera również udział w seminariach organizowanych "na żywo" na plantacjach u naszych partnerów. Seminaria, wykłady naukowe, konwersacje praktyków na temat uchybień na plantacji, lub zaakcentowanie pozytywnej uprawy to bogata wiedza nie tylko dla studenta.

Dni Pola firmy PROCAM

- Odmiany populacyjne rzepaku są w odwrocie – mówi Michał Grześkowiak, dyrektor marketingu działu nasion w firmie PROCAM. - Udział w rynku odmian mieszańcowych przekroczył już 60 procent. 4 czerwca firma PROCAM zaprosiła...

Podczas organizowanych tradycyjnie co roku Dni Pola praktykant ma możliwość uczestniczyć w nich zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Częścią programu jest również wizyta w siedzibie firmy i poznanie procesów koordynujących biznes, czynny udział i możliwość sprawdzenia się na poletkach demonstracyjnych prowadzonych pod profesjonalnym okiem Macieja Bromirskiego.

Student szukający na rynku firmy, w której chce zdobyć cenne doświadczenie i wiedzę ma gwarancję, że znajdzie ją w firmie Procam. Program kilkutygodniowej praktyki studenckiej daje szansę na poznanie branży i pierwsze zaistnienie na trudnym rynku pracy. Atrakcyjna i urozmaicona praktyka daje możliwości poznania większej perspektywy funkcjonowania biznesu.

Studentów zainteresowanych swoją przyszłością firma Procam zaprasza do zapoznania się ofertą.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich