PROCAM – nowe lokalizacje w 2016 roku

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Przemysław Konaszczuk PROCAM | redakcja@agropolska.pl
25-03-2016,15:00 Aktualizacja: 26-03-2016,9:36
A A A

Firma PROCAM Polska Sp. z o.o. otworzyła w lutym i marcu b.r. pięć nowych placówek handlowych, w tym Oddziały w: Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim, Wietlinie w województwie podkarpackim, Ratyczowie w województwie lubelskim, Sokołowie Podlaskim w województwie mazowieckim oraz Sklep Ogrodniczy w Białej Rawskiej w województwie łódzkim.

Oficjalnym otwarciom nowych jednostek handlowych towarzyszyło zwiedzanie budynków biurowych i magazynowych oraz konferencje przybliżające funkcjonowanie i ofertę doradczą i handlową PROCAM Polska Sp. z o.o. Obecnie firma posiada 24 oddziały oraz sieć sklepów ogrodniczych w rejonie działania Oddziału Łowicz oraz Oddziału Sandomierz.

Jędrzejów

Oficjalne otwarcie Oddziału PROCAM w Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim miało miejsce 16 lutego br. W konferencji otwarcia wzięło udział około 130 klientów, którzy zanim spotkali się na konferencji mieli okazję poznać budynki nowego oddziału. Podczas konferencji miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi przez Kierownika Oddziału Michała Marca. Dyrektor Regionalny Przemysław Konaszczuk przedstawił rozwój firmy. Następnie Doradcy Mirosław Koczyński i Marek Ciećkiewicz w interesujący sposób przedstawili ofertę firmy PROCAM na 2016 rok. Po przerwie obiadowej firmy współuczestniczące w otwarciu przedstawiły swoje propozycje programów ochrony roślin. Konferencja była okazją do zapoznania się z wystawami okazów i tematycznymi prezentacjami - wzbudzały one duże zainteresowanie, co potwierdziło wiele ciekawych dyskusji.

Wietlin

Ważnym wydarzeniem dla firmy PROCAM i jej klientów w rejonie Podkarpacia było otwarcie nowego oddziału. W miejscowości Wietlin Trzeci 18 lutego odbyła się Konferencja Otwarcia nowego Oddziału w Wietlinie z powierzchnią magazynową 1000 m2. Uczestnicy Konferencji zwiedzili oddział i obejrzeli imponujący magazyn. Podczas Konferencji odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przez Marka Pytelewskiego – Dyrektora Operacyjnego i Rozwoju PROCAM, który w kilku zdaniach podsumował działalność firmy PROCAM. Natomiast Dyrektor Regionalny Przemysław Konaszczuk przedstawił rozwój firmy, jak również wskazał główne założenia PROCAM, podkreślił ważną rolę Doradcy w pracy z klientem, z akcentem na Doradcę właściwie przygotowanego, posiadającego za sobą fachowe wsparcie i zaplecze. Doradcy Mirosław Koczyński i Marek Ciećkiewicz przedstawili propozycje rozwiązań z zakresu ochrony roślin i nawożenia firmy PROCAM na wiosnę 2016. W dalszej części spotkania firmy współuczestniczące przedstawiły swoje propozycje na rok 2016. Spotkanie zakończyło się dyskusjami przy stanowiskach tematycznych.

Biała Rawska

W Białej Rawskiej w województwie łódzkim, 23 lutego odbyło się oficjalne otwarcie Sklepu PROCAM. Jest to kolejny z sieci sklepów z ofertą środków ochrony roślin i nawozów, przygotowaną specjalnie dla sadowników i ogrodników. W części konferencyjnej wystąpił dr inż. Dariusz Wyczling, prezentując informacje na temat firmy oraz jej możliwości współpracy z sadownikami.

Ratyczów

4 marca 2016 roku odbyła się kolejna konferencja w regionie południowo-wschodnim, poświęcona otwarciu Oddziału PROCAM w Ratyczowie. Jest to drugi Oddział PROCAM na Lubelszczyźnie, a dokładniej mówiąc w południowo wschodniej części tego regionu. W Konferencji uczestniczyli rolnicy z około 100 gospodarstw z regionu, głównie z regionu Zamojszczyzny: Tomaszowa Lubelskiego i Hrubieszowa. Otwarcia i przecięcia wstęgi dokonała kierownik oddziału Joanna Antoszek. Dyrektor Regionalny Przemysław Konaszczuk przedstawił kierunki rozwoju firmy, podkreślił rolę Doradców oraz zasady cykli ich szkoleń, wskazując jak ważna jest świadoma edukacja, by docierać do klienta z tym najbardziej właściwym zasobem wiedzy.

Głównym wykładowcą Konferencji był Mirosław Koczyński z PROCAM, który przedstawił ofertę firmy na wiosnę 2016 roku z uwzględnieniem warunków występujących na zasiewach, w tym dużych uszkodzeń po krótkiej, aczkolwiek dotkliwej zimie. Przy stoiskach tematycznych, którymi zajmowali się Doradcy z Oddziału Ratyczów, odbywały się liczne dyskusje, miała miejsce burzliwa wymiana poglądów odnośnie uszkodzonych roślin po zimie. Po przerwie zaproszeni goście z firm współuczestniczących zaprezentowali swoje propozycje rozwiązań w uprawach. Zakończenie spotkania miało miejsce przy obiedzie, gdzie również wiele dyskutowano Wśród klientów duże zainteresowanie wzbudzało funkcjonowanie oddziału, możliwości szybkich zakupów, jak również zasięgnięcie doradztwa na miejscu.

Sokołów Podlaski

Oddział PROCAM w Sokołowie Podlaskim uroczyście otwarto 16 marca. W konferencji wzięło udział ponad 130 przedstawicieli gospodarstw rolnych. Głównym tematem było podejście do ochrony zbóż, rzepaku i kukurydzy w sezonie 2016. Konferencję otworzył Dyrektor Regionalny Przemysław Konaszczuk, który przedstawił rozwój firmy w ostatnich 10 latach, jak również omówił najważniejsze aspekty w ochronie herbicydowej i fungicydowej w uprawie zbóż i rzepaku. W spotkaniu uczestniczyły firmy współpracujące z PROCAM: SDP, EURALIS i LG. Michał Grześkowiak, Dyrektor Marketingu Działu Nasion szczegółowo omówił agrotechnikę uprawy kukurydzy, z uwzględnieniem trudnego sezonu 2015. Wskazał, czym się kierować we właściwym doborze odmian kiszonkowych, uwzględniając przebieg pogody podczas zimy.


 

Poleć
Udostępnij