Najzdolniejsi naukowcy ze stypendiami

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: UWM, (zac) | redakcja@agropolska.pl
11-01-2018,8:25 Aktualizacja: 11-01-2018,10:36
A A A

W gronie 209 najzdolniejszych polskich młodych naukowców nagrodzonych stypendiami przyznawanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazły się trzy osoby z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Stypendia ministra w XII konkursie adresowanym do najzdolniejszych młodych naukowców otrzymali dr inż. Daniel Żarski z Wydziału Nauk o Środowisku, dr Marta Kieżun z Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz dr inż. Jacek Daniel Paziewski z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

karp, karpie, ryby, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu

Naukowcy chcą wyhodować superkarpia. Ryba będzie odporna na choroby

Wyhodowanie karpi bardziej odpornych na choroby wirusowe, bakteryjne i pasożytnicze to cel projektów naukowych realizowanych w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu na Śląsku. Wyniki ich pracy mają...
Komisja oceniająca brała pod uwagę przede wszystkim dorobek naukowy, liczbę publikacji, uczestnictwo w stażach naukowych i konferencjach. Przyznane stypendium to nagroda za dotychczasową pracę. Kwota wynosi 5390 zł i będzie wypłacana przez 36 miesięcy - informuje uczelnia w komunikacie.

Dr Marta Kieżun jest asystentką w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt. Jako doktorantka zdobyła stypendium MNiSW w roku akademickim 2014/2015 dla najlepszych studentów. Jej badania dotyczą głównie zaburzeń metabolizmu w cyklu rozrodczym świni.

- Prowadzę badania podstawowe, to nie jest np. szukanie nowych leków, chociaż uzyskane wyniki mogą także pomóc w opracowaniu rozwiązań przydatnych w terapii ludzi. Tu świnia jest dobrym modelem i wielu naukowców stosuje w badaniach ten model - wyjaśnia dr inż. Marta Kieżun.

Stypendium chce przeznaczyć na wspomożenie domowego budżetu. - Mam dwoje dzieci. Może wybierzemy się na dobrze zasłużone wakacje - dodaje.

stypendia pomostowe, anr, agencja nieruchomości rolnych, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

1100 studentów i doktorantów dostało stypendia

W Warszawie odbyła się inauguracja XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W roku akademickim 2016/2017 wsparcie otrzyma ponad 1100 studentów i doktorantów, w tym 700 pochodzących z niezamożnych rodzin z małych miejscowości,...
Dr inż. Daniel Żarski to wychowanek Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM (obecnie Nauk o Środowisku). Pracuje w Katedrze Ichtiologii na macierzystym wydziale. Na swoim koncie ma także stypendium prestiżowego programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Do swoich najważniejszych osiągnięć zalicza opracowanie nowego systemu oceny dojrzałości oocytów u ryb okoniowatych (okonia oraz sandacza) pozwalający na wyższą przewidywalność momentu owulacji podczas hormonalnie stymulowanego rozrodu tych ryb.

System ten został z sukcesem wdrożony oraz przetestowany w kilkunastu gospodarstwach rybackich w Polsce, jak również w kilku krajach europejskich. Jako pierwszy opracował systemy oceny jakości jaj ryb okoniowatych możliwy do zastosowania przed zapłodnieniem w warunkach regularnej pracy wylęgarniczej.

Dr inż. dr inż. Jacek Daniel Paziewski jest absolwentem Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (obecnie WGIPiB). On także po skończeniu studiów wybrał pracę naukową na macierzystej uczelni. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Geodezji. Jest członkiem Zespołu Zaawansowanych Metod Pozycjonowania Satelitarnego.

Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji, olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uczelnia i samorząd będą promować naukę. Powstanie piękne centrum

Prawie 16,7 mln zł dofinansowania otrzyma Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na budowę i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji. Umowę w tej sprawie podpisali prof. Ryszard...
Zajmuje się rozwojem algorytmów i oprogramowaniem do precyzyjnego, satelitarnego wyznaczania pozycji z wykorzystaniem systemów GNSS: w tym m.in. zastosowaniem pomiarów GNSS w badaniach przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych i terenu oraz integracją satelitarnych i klasycznych pomiarów geodezyjnych w precyzyjnej niwelacji. Jest członkiem rady wydawniczej czasopisma naukowego Measurement Science and Technology oraz edytorem czasopisma naukowego Journal of Geodetic Science.

Do swoich najważniejszych osiągnięć w ciągu ostatnich lat zalicza m.in. opracowanie autorskiego oprogramowania do wyznaczania pozycji z wykorzystaniem obserwacji GNSS oraz metodologii wykorzystania związków pomiędzy wieloma ruchomymi odbiornikami GNSS w celu poprawy rezultatów precyzyjnego satelitarnego pozycjonowania. Kierował grantem naukowym z NCN w konkursie Preludium, był wykonawcą w 3 projektach finansowanych przez ESA, NCBiR i NCN.

- To dla mnie ogromna radość, gratulowała mi oczywiście rodzina, ale i w pracy otrzymałem wyrazy uznania - komentuje otrzymanie stypendium dr inż. J. Paziewski.

Dr Paziewski ma już wytyczone nowe cele i zadania na najbliższy czas. - To przede wszystkim dalszy rozwój naukowy i aplikowanie o kolejne granty. Obecnie kieruję grantem z programu SONATA z Narodowego Centrum Nauki. Badania potrwają do 2020 r. - dodaje.

Od 2006 roku MNiSW przyznało stypendia ponad 1300 młodym, wybitnym naukowcom. W 2015 r. stypendia otrzymało aż 255 osób.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu