Mimo kryzysu Gobarto uzyskało dobre wyniki finansowe

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
23-05-2022,9:30 Aktualizacja: 23-05-2022,9:25
A A A
Grupa Gobarto w pierwszym kwartale 2022 r. wypracowała 21 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację oraz niemal 520 mln zł przychodów ze sprzedaży. Takie wyniki finansowe udało się jej uzyskać mimo kryzysu wywołanego przez afrykański pomór świń (ASF) oraz konflikt zbrojny na Ukrainie.
 
Pod koniec pierwszego kwartału 2022 r. ceny w skupie trzody chlewnej uległy gwałtownemu wzrostowi. Tuczniki podrożały z poziomu około 1,2 euro za kg do wartości 1,95 euro. Wzrost ten przełożył się na poprawę rentowności produkcji trzody chlewnej. 
 
Rosnące ceny wynikają ze spadku pogłowia świń w Niemczech oraz w całej Unii Europejskiej. Według informacji ARiMR na dzień 31 marca 2022 r. populacja trzody chlewnej w Polsce wyniosła około 9,8 mln sztuk i była o 4,4 % niższa w porównaniu z końcem grudnia 2021 r.
 
Cedrob, Ukraina, Rosja, pomoc Ukrainie, mieszkańcy Ukrainny, imigranci, noclegi, pomoc humanitarna, kabanosy, transpor

Cedrob przekazuje 3 mln zł na pomoc Ukrainie

Cedrob informuje, że już w pierwszych dniach ataku Rosji na naszych wschodnich sąsiadów firma rozpoczęła pomoc dla Ukrainy. W ramach wsparcia organizowany jest transport, noclegi, wyżywienie oraz opieka medyczna dedykowana ofiarom tego...
Krajowe notowania cen żywca wieprzowego zwykle odzwierciedlają poziom dla średniej ceny unijnej. Z tego powodu w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. notowania żywca wieprzowego rosły. W marcu średnia cena wyniosła 6,35 zł za kg i była o 20% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 r.
 
W pierwszym kwartale bieżącego roku produkcja wieprzowiny w Chinach wzrosła o 14% do wartości 15,6 mln ton. W efekcie zapotrzebowanie na tego rodzaju mięso z Unii Europejskiej spadło, co doprowadziło do nadpodaży wieprzowiny na rynku Wspólnoty. 
 
W drugiej połowie 2021 r. Chiny zmniejszyły popyt na hiszpańską wieprzowinę aż o 43%. Trudna sytuacja jest również w Niemczech, gdzie z uwagi na wystąpienie ASF wprowadzono zakaz eksportu mięsa wieprzowego do Chin oraz Japonii. W konsekwencji pogłowie trzody chlewnej w Niemczech, jak i w całej Unii Europejskiej, systematycznie jest ograniczane. 
 
Mimo wielu problemów branży Gobarto osiągnęło dobre wyniki finansowe w I kwartale 2022 r. Łączne przychody ze sprzedaży wyniosły 519,56 mln zł i były wyższe od notowanych w roku ubiegłym o 4,2%. Przychody eksportowe, mimo utrzymującego się od dłuższego czasu embarga handlowego z Rosją, uzyskały wartość 57,33 mln zł, a ich udział w strukturze przychodów ogółem ukształtował się na poziomie 11,03%. 
 
Gobarto 500, tuczarnia, Cedrob, trzoda chlewna

Chlewnie dla 2 tys. tuczników w programie Gobarto 500

Dwie nowe chlewnie pomieszczą łącznie 2 tys. tuczników. Ich właściciel zdecydował się na współpracę z Gobarto, ponieważ ma zagwarantowane m.in. zabezpieczenie kredytu, dobre wynagrodzenie i stały odbiór tuczników, bez...
Grupa wypracowała 21,02 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), co oznacza wzrost aż o 45,6% rok do roku. Skonsolidowany wynik netto osiągnął z kolei wartość 3,89 mln zł, przy 9,18 mln zł zysku z działalności operacyjnej.
 
Największy wpływ na osiągnięte wyniki miał segment mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. W okresie pierwszych trzech miesięcy tego roku jego przychody ze sprzedaży wyniosły 514,03 mln zł (wzrost o 11,4%), przy 12,70 mln zł zysku EBITDA oraz 6,26 mln zł zysku operacyjnego segmentu.
 
Aktualnie największym ryzykiem dla producentów wieprzowiny jest wirus ASF. Jego pojawienie się doprowadziło do dużego zamieszania w branży mięsnej. Drugim istotnym czynnikiem kształtującym rynek jest utrzymujący się od 2015 roku zakaz sprzedaży wieprzowiny do Rosji dla wszystkich producentów europejskich, w tym również dla Polski. 
 
Ponadto, z uwagi na toczącą się wojnę w Ukrainie, zostały nałożone liczne sankcje gospodarcze na Rosję. Obecna sytuacja geopolityczna w tym regionie nie ma jednak wpływu na działalności całej Grupy Gobarto.
 
- Posiadaliśmy dwie fermy oraz ubojnię w okolicy Lwowa, ale te aktywa sprzedaliśmy w grudniu 2020 r. W tej chwili nie posiadamy aktywów ani powiązań gospodarczych w tej części świata, dlatego nie jesteśmy  bezpośrednio narażeni na negatywne konsekwencje trwającej wojny oraz obowiązujących restrykcji i innych ograniczeń gospodarczych w relacjach z Ukrainą oraz Rosją - mówił Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto S.A.
 
Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej