Izba Zbożowo-Paszowa wykluczyła z grona członków firmę z kapitałem rosyjskim

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-03-2022,13:00 Aktualizacja: 02-03-2022,12:05
A A A

Prezydium Izby Zbożowo-Paszowej wykluczyło z grona swoich członków firmę z rosyjskim kapitałem. Jednocześnie prezydium chce, by członkowie zakończyli współpracę z rosyjskimi partnerami.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i jej gospodarczymi konsekwencjami Monika Piątkowska, prezes Izby zwołała nadzwyczajne posiedzenie prezydium, na którym omówiono bieżącą sytuację i problemy dla rynku zbóż oraz pasz, związane m.in. z przerwaniem łańcucha dostaw i ograniczeniem dostępności surowców.

Izba Zbożowo-Paszowa, ceny ziarna, pszenica, wojna na Ukrainie

Zboża coraz droższe po inwazji Rosji na Ukrainę

Inwazja Rosji na Ukrainę i wzrost cen ziarna na giełdach światowych wpłynęły na umocnienie stawek zbóż na rynku krajowym. Wyraźny wzrost cen ziarna wystąpił w przypadku dostaw do portów z przeznaczeniem na eksport - informuje Izba...

Prezydium Izby podjęło dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła wykluczenia z grona członków firmy z kapitałem rosyjskim. Statut IZP stanowi, że możliwe jest wykluczenie firmy, której członkostwo godzi w jej dobre imię i nie da się go pogodzić z celami.

W uchwale czytamy, że "w opinii Prezydium IZP, Federacja Rosyjska dokonując zbrojnej agresji na Ukrainę, naruszyła między innymi wszelkie zasady możliwej współpracy gospodarczej z podmiotami wywodzącymi się z jej terytorium, w tym ich reprezentowania w organizacjach branżowych".

Podczas posiedzenia przyjęto również jednogłośnie uchwałę w sprawie wdrożenia przez członków Izby działań na rzecz odstępowania od współpracy z podmiotami gospodarczymi wywodzącymi się z Federacji Rosyjskiej.

Prezydium zwróciło uwagę, że jednym z działań Izby jest kształtowanie zasad etyki w działaniach gospodarczych członków. Uchwała podyktowana jest koniecznością podejmowania wszelkich starań na rzecz zaprzestania tego konfliktu zbrojnego.

Izba Zbożowo-Paszowa jest największą organizacją branży zbożowo-paszowej w Polsce, zrzeszającą ponad 60 firm z sektorów produkcji pasz, przemysłu olejarskiego, młynarstwa i przechowalnictwa zbóż oraz krajowego i międzynarodowego obrotu zbożami i surowcami paszowymi, a także przemysłu biopaliwowego. Podmioty zrzeszone w Izbie reprezentują ok. 70 proc. potencjału polskiego rynku zbóż i ponad 50 proc. rynku paszowego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej