Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu zmodyfikował swoją strukturę organizacyjną

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
09-10-2020,14:40 Aktualizacja: 09-10-2020,15:22
A A A
Zmiany w strukturze Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego są odpowiedzią nauki na nowe europejskie regulacje dotyczące rozwoju rolnictwa. 
 
Przyjęte przez Komisję Europejską strategie „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności” będą mieć ogromny wpływ na rolnictwo oraz dotychczasowe metody uprawy i ochrony roślin. Zakładają, że do 2030 roku kraje UE ograniczą zużycie środków ochrony roślin i nawozów oraz zwiększą udział upraw ekologicznych. Oznacza to, że będzie rosło znaczenie biologicznych metod ochrony roślin oraz ekologicznych metod uprawy w rolnictwie i ogrodnictwie. 
 
szkodniki rzepaku ozimego, IOR w Winnej Górze, mszyca brzoskwiniowa, pchełka rzepakowa

Liczne szkodniki w rzepaku. IOR ostrzega

Instytut Ochrony Roślin – PIB informuje o licznym występowaniu różnych szkodników na roślinach rzepaku ozimego w Winnej Górze (woj. wielkopolskie).    Szczególnie groźne dla roślin rzepaku we wrześniu...
Wprowadzone regulacje są na tyle istotne, że już dziś pojawia się potrzeba opracowania zakrojonych na szerszą skalę metod ekologicznej uprawy roślin oraz ich biologicznej ochrony. I w tym obszarze w najbliższych latach będą koncentrować się badania Instytutu Ochrony Roślin - PIB, który - dopasowując się do nowych wytycznych, wprowadził istotne zmiany w strukturze organizacyjnej. 
 
A mianowicie, pojawiły się dwa zakłady ściśle powiązane z realizacją ww. strategii: 
 
  •  Zakład Metod Biologicznych,
  •  Zakład Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska. 
 
Wyodrębnienie tych dwóch zakładów pozwoli na skuteczniejszą realizację zadań statutowych, do których należą m.in.: 
 
Zakład Metod Biologicznych: poszukiwanie nowych organizmów skutecznych w ograniczaniu populacji najważniejszych agrofagów, opracowywanie metod diagnostycznych oraz metod masowej hodowli nowych czynników biologicznego zwalczania, opracowanie podstaw rozszerzania zakresu wykorzystania czynników biologicznych w programach integrowanej ochrony roślin.
 
IOR-PIB, biuro prasowe, eksperci IOR-PIB, Marek Mrówczyński, Andromeda Wróbel,

Ruszyło biuro prasowe Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu

Na stronie internetowej IOR - PIB (www.ior.poznan.pl) zostało uruchomione biuro prasowe, którego głównym celem jest zoptymalizowanie i przyspieszenie komunikacji między ekspertami Instytutu a dziennikarzami.   Nowe miejsce na...
Zakład Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska: zagadnienia związane z rolnictwem ekologicznym oraz agroekologią; badania nad wykorzystaniem i poszukiwaniem nowych środków ochrony oraz doskonalenie metod uprawy ekologicznej; opracowanie strategii efektywnego odżywiania roślin i ograniczania strat w plonach; opracowanie strategii wykorzystania mikroorganizmów pożytecznych, pełniących rolę zarówno nawozową, jak i ochronną; określenie zasad agroekologii, które pozwolą na zrównoważone wykorzystanie lokalnych zasobów odnawialnych i zapewnienie odporności ekosystemów rolniczych; wzmocnienie naturalnych sił obronnych agrocenoz poprzez projektowanie krajobrazu rolniczego.
 
- Instytut Ochrony Roślin jest jednostką badawczą, ale też instytucją, która zajmuje się transferem wiedzy naukowej do praktyki rolniczej. Czuwamy nad tym, aby rolnicy mieli dostęp do najświeższej wiedzy, potwierdzonej naukowo i dającej się z powodzeniem wykorzystać w codziennej pracy. W związku z przyjęciem nowych strategii rolnicy muszą - w wyznaczonym czasie - dokonać istotnych zmian w sposobie prowadzenia swoich upraw. Naszym zadaniem jest dostarczenie im konkretnych rozwiązań - wyjaśnia dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR - PIB, zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Ochrony Roślin - PIB.  
 
- Wprowadzanie zmian zaczęliśmy od siebie, modyfikując strukturę organizacyjną tak, aby realizacja zadań - bazujących na strategiach „Od pola do stołu” i „Na rzecz bioróżnorodności” - była bardziej efektywna -dodał. 
 
Założenia strategii „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności” wpisują się w ogólnoświatowy trend przywracania równowagi środowiskowej. Trudno się z nim nie zgodzić. To jednak cel długookresowy. W krótkim okresie dążenie do jego realizacji stanowi prawdziwe wyzwanie dla rolnictwa, które potrzebuje fachowego wsparcia, aby - funkcjonując zgodnie z nowymi zaleceniami - realizować także własne cele ekonomiczne. Stąd decyzja IOR - PIB o powołaniu nowych zakładów, które mają być naukowym wsparciem dla praktyki rolniczej w tym zakresie. 
 

 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich