Compo Expert zmienia właściciela. Grupa Azoty przejęła niemiecką spółkę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
27-11-2018,10:05 Aktualizacja: 27-11-2018,10:10
A A A

Grupa Azoty nabyła 25 tys. udziałów stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, w Niemczech - właściciela Compo Expert.

Wykonanie umowy oraz zamknięcie transakcji jest konsekwencją spełnienia się wszystkich warunków zawieszających zawartych w umowie sprzedaży - czytamy w komunikacie.

Grupa Azoty za udziały w Compo Expert zapłaciła 226.637 tys. euro. W dniu zamknięcia transakcji polski gigant azotowy dokonał zapłaty całości ceny za udziały oraz przejęła do nich tytuł.

grupa azoty, azoty, top marka 2018, marka medialna, sektor chemiczny, Paweł Wochowski

Top Marka 2018: Grupa Azoty wygrywa w branży chemicznej

Znane są wyniki analizy Top Marka 2018 - największego rankingu medialności marek przedsiębiorstw na polskim rynku. 11. edycja objęła aż 500 z nich z 50 branż. Najlepszą marką w branży chemicznej po raz pierwszy została Grupa Azoty (GA). Na potrzeby...

- Nasze zaangażowanie w segment nawozów specjalistycznych jest odpowiedzią na zmiany w otoczeniu rynkowym. Transakcja przejęcia Compo Expert wpisuje się w strategię zakładającą wzmacnianie pozycji Grupy Azoty wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa - komentuje dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

- Przejęcie Compo Expert otwiera też nowe możliwości dywersyfikacji działalności biznesowej, przy równoległym pozyskaniu wysoko innowacyjnej technologii i know-how oraz rozwiniętej sieci dystrybucji. Grupa od wielu lat planowała uzupełnienie portfolio o produkty specjalistyczne. Ta transakcja pozwoli jej rozszerzyć znacząco bazę klientów o producentów bardziej wymagających roślin - dodaje.

Do podpisania umowy pomiędzy Grupą Azoty a spółką Goat Netherlands B.V. doszło we wrześniu br. W minionych miesiącach zgody na nabycie przez Grupę Azoty 100 proc. udziałów w Grupie Compo Expert udzielili Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty SA oraz organy antymonopolowe w Niemczech, Austrii i Turcji. Tym samym spełniły się warunki konieczne, zastrzeżone w umowie sprzedaży.

grupa azoty, Grupa COMPO EXPERT, produkcja nawozów specjalistycznych

Grupa Azoty bliska przejęcia Compo Expert

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. wyraziło zgodę na przejęcie 100 proc. udziałów w Grupie Compo Expert, jednego z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców...

Grupa Compo Expert jest niezależnym, globalnym producentem nawozów specjalistycznych o wysokiej wartości dodanej, który sprzedaje swoje produkty do blisko 100 krajów. Spółka od wielu lat posiada bardzo mocną i ugruntowaną pozycję w Europie. Ma również silną obecność na rynkach Ameryki Południowej i Północnej oraz w Azji, gdzie dodatkowo realizuje strategiczne partnerstwo na najbardziej dynamicznych światowych rynkach Chin i Indii.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement