Grupa Azoty bliska przejęcia Compo Expert

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
15-10-2018,11:30 Aktualizacja: 15-10-2018,11:52
A A A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. wyraziło zgodę na przejęcie 100 proc. udziałów w Grupie Compo Expert, jednego z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych.

Zgody na transakcję udzielił również Turecki Urząd ds. Ochrony Konkurencji, czyli kolejny po Niemczech i Austrii organ antymonopolowy. Tym samym zostały spełnione konieczne warunki, zastrzeżone w umowie, którą Grupa Azoty (GA) podpisała we wrześniu ze spółką Goat Netherlands B.V.

grupa azoty, Paweł Łapiński, azoty puławy, produkcja nawozów, sprzedaż nawozów

Milionowe inwestycje Grupy Azoty. Niebawem ruszy centrum badawcze

Do końca roku nakłady inwestycyjne Grupy Azoty (GA) sięgną 1,6 mld zł - z czego blisko 445 mln zł zostało już wydane w pierwszym półroczu. W przyszłym roku wydatki mają być na takim samym poziomie. Największa środków w bieżącym roku...

Zamknięcie transakcji nastąpi na warunkach i w terminach przewidzianych w umowie, czego skutkiem będzie nabycie udziałów Grupy Compo Expert.

Jest ona niezależnym, globalnym producentem nawozów specjalistycznych o wysokiej wartości dodanej, który sprzedaje swoje produkty do blisko 100 krajów. Spółka od wielu lat posiada bardzo mocną i ugruntowaną pozycję w Europie. Jest również obecna na rynkach Ameryki Południowej i Północnej oraz w Azji, gdzie dodatkowo realizuje strategiczne partnerstwo na najbardziej dynamicznych światowych rynkach Chin i Indii.

Akwizycja Compo Expert otwiera przed GA nowe możliwości dywersyfikacji prowadzonej działalności przy równoległym pozyskaniu wysoko innowacyjnej technologii oraz rozwiniętej sieci dystrybucyjnej.

Zdywersyfikowana produktowo i geograficznie struktura sprzedaży Grupy Compo Expert zmniejszy zależność wyników finansowych GA od niekorzystnych lokalnych zjawisk pogodowych. Z kolei z uwagi na niższe powiązanie cen nawozów specjalistycznych z kosztem surowców wykorzystywanych do ich produkcji, nowe produkty zmniejszą wrażliwość wyników GA na wahania cen gazu ziemnego.

Transakcja umożliwi także uzupełnienie dotychczasowej, różnorodnej oferty wysokotonażowych produktów Grupy Azoty o zaawansowane rozwiązania w zakresie nawozów specjalistycznych i dotarcie z rozszerzoną ofertą do autoryzowanej sieci dystrybucji grupy w Polsce.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej