Bartosz Grucza zastępcą prezesa ARiMR

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
30-03-2017,9:05 Aktualizacja: 30-03-2017,9:27
A A A

Bartosz Grucza został powołany na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nowy wiceszef agencji urodził się w 1973 roku w Warszawie. Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

kontrola ARiMR, ARiMR sprawdza rolników, kontrola ARiMR na polu, ARiMR

ARiMR bez zapowiedzi kontroluje pola rolników w całym kraju

Niemal 142 tysiące kontroli na miejscu przeprowadzili w zeszłym roku inspektorzy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie o wszystkich powiadamiano zainteresowanych rolników. I tak będzie nadal. Głosy, by obowiązkowo przy...

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. kierując prywatnymi spółkami, a później administracją uczelni publicznych, jako kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i SGH, gdzie w latach 2008-16 był również adiunktem w Katedrze Zarządzania Projektami.

Grucza był ponadto kierownikiem projektów i konsultantem w dziedzinie zarządzania projektami, zarządzania zmianą i zarządzania ryzykiem w ponad stu przedsięwzięciach w kraju i za granicą. Członek Capacity Building Group, a następnie Community of Practice on Results Based Management przy Komisji Europejskiej w Brukseli - grupy ekspertów doskonalących metodyki realizacji projektów europejskich. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów. Doradca i ekspert w instytucjach państwowych i prywatnych.

Prywatnie żonaty, ma dwoje dzieci, włada biegle językami angielskim i francuskim. Gra na gitarze klasycznej, lubi teatr, podróże, interesuje się fotografią.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej