ARiMR bez zapowiedzi kontroluje pola rolników w całym kraju

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
26-03-2017,20:40 Aktualizacja: 31-03-2017,9:17
A A A

Niemal 142 tysiące kontroli na miejscu przeprowadzili w zeszłym roku inspektorzy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie o wszystkich powiadamiano zainteresowanych rolników. I tak będzie nadal.

Głosy, by obowiązkowo przy każdej kontroli miejscowej ARiMR powiadamiała gospodarza, powtarzają się na różnego rodzaju spotkaniach.

Rolnicy argumentują, że będąc przy takiej kontroli osobiście, zapobiegaliby błędom pojawiającym się - ich zdaniem - w raportach z czynności kontrolnych, np. pomyłkom w numerach działek, gatunkach zadeklarowanych roślin czy też nieużytkach.

zazielenianie, płatności bezpośrednie, jednolita płatność obszarowa, dopłaty bezpośrednie, dopłaty dla rolników

Można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok

Od 15 marca biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują od rolników wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich na 2017 r. W tym roku o pieniądze ubiega się ok. 1 mln 350 tys. rolników. W tym roku, tak...
Gospodarze mieliby też możliwość udowadniać inspektorom na bieżąco właściwe gospodarowanie, np. to, że jakaś deklarowana uprawa rzeczywiście była na polu, a została już przyorana, zgodnie z wszelkimi normami.

Rolnik nie zawsze potrzebny

Zapytaliśmy u źródła o kwestię powiadomień.

Jak poinformowało nas biuro prasowe ARiMR, powiadamianie o kontroli uzależnione jest po pierwsze od rodzaju przeprowadzanej kontroli, a po drugie - od faktu, czy nie zagraża ono celowi kontroli.

"Rolnik jest zawsze powiadamiany o kontroli wówczas, gdy jego obecność jest niezbędna do jej przeprowadzenia, dotyczy to m.in. kontroli realizowanych z tytułu działań nieinwestycyjnych i inwestycyjnych PROW na lata 2014-2020, wspólnej polityki rybackiej czy rynku owoców i warzyw. Natomiast w przypadku kontroli w zakresie kwalifikowalności powierzchni i ONW, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zarówno unijnymi jak i krajowymi, rolnik może być powiadomiony o kontroli jedynie w sytuacji, gdy nie zagraża to jej celowi" - wyjaśniła Agencja.

arimr, cba, dopłaty bezpośrednie, wyłudzanie dopłat, przestępczość, podkarpacie

Pomagał wyłudzać dopłaty. Pracownik ARiMR zatrzymany przez CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Wojciecha R., pracownika podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który miał pomagać przy wyłudzaniu dopłat bezpośrednich do gruntów. Zatrzymano...
Zaznaczyła też, iż kontrole w zakresie kwalifikowalności powierzchni ograniczają się jedynie do sprawdzania powierzchni działek rolnych i weryfikacji grupy upraw na działce (czy jest zgodność deklaracji zawartej we wnioskach z rzeczywistą sytuacją).

"Podczas tej kontroli nie ma konieczności wizyty w siedzibie gospodarstwa celem np. weryfikacji dokumentacji lub wymogów, w odniesieniu do których obecność rolnika jest niezbędna" - tłumaczą urzędnicy.

ARiMR w udzielonej nam odpowiedzi jasno stwierdza, ze nie planuje powiadamiania rolnika o każdej kontroli na miejscu.

30 zastrzeżeń na 1000 kontroli

Może się to wiązać choćby z czasochłonnością, bo liczba kontroli na miejscu zrealizowana w 2016 r. przez Agencję wynosi około 141,7 tys.

płatrności onw, onw, Delimitacja obszarów ONW, wsparcie dla rolników, ryszard zarudzki, ministerstwo rolnictwa

Delimitacja obszarów ONW. Więcej rolników straci, niż zyska

Część rolników straci uprawnienia do płatności ONW, a część je zyska. Generalnie jednak, delimitacja obszarów ONW (typ nizinny) w Polsce będzie oznaczać mniejszą ilość użytków rolnych objętych tym rodzajem unijnego wsparcia....
"Z każdej przeprowadzonej kontroli jest sporządzany raport, który jest przesyłany do rolnika. Jeżeli rolnik nie zgadza się z wynikami zawartymi w raporcie, może zgłosić pisemnie swoje zastrzeżenia. Jednak takie zastrzeżenia nie stanowią odwołania w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Odwołanie rolnik może złożyć dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu płatności" - wskazuje ARiMR.

Liczba zastrzeżeń do wyników kontroli zawartych w raportach z czynności kontrolnych, które wpłynęły do ARiMR w 2016 r. wyniosła około 30 na 1000 przeprowadzonych kontroli.

A ile takich spraw zakończyło się na drodze sądowej? "Nie posiadamy informacji ile spraw, w których rolnik złożył odwołanie od decyzji, było rozpatrywane przez sąd" - twierdzi Agencja.

Poleć
Udostępnij