1,5 biliona dolarów strat w ciągu dekady z powodu kataklizmów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
28-11-2015,17:05 Aktualizacja: 29-11-2015,10:16
A A A

1,5 biliona dolarów - tyle wyniosły w ciągu dekady straty ekonomiczne spowodowane klęskami żywiołowymi na świecie.

Dane te zawiera raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ogłoszony przed konferencją klimatyczną w Paryżu.

W ogłoszonym dokumencie zwraca się uwagę na to, że w latach 2003-2013 średnia liczba kataklizmów notowanych na świecie w ciągu roku wzrosła w porównaniu z latami 80. prawie dwukrotnie.

Milionowe straty przez trąby powietrzne i gradobicia w lipcu

Latem pogoda bywa nieprzewidywalna i często trzeba szacować szkody wyrządzone na skutek huraganowego wiatru czy gradu. O tym, co jest najważniejsze w pracy likwidatora szkód mówi Bernard Mycielski, szef biura likwidacji szkód...
Straty wyrządzone przez klęski żywiołowe, także w wyniku zmian klimatycznych, stanowią coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego - alarmuje FAO.

W przypadku suszy w krajach rozwijających się - odnotowano - straty w rolnictwie sięgają średnio 80 procent. W Afryce subsaharyjskiej, gdzie jest najgorsza sytuacja, susze pochłaniają 90 procent produkcji rolnej.

W raporcie organizacji, mającej siedzibę w Rzymie, mowa jest nie tylko o wpływie kataklizmów na gospodarkę i rolnictwo, ale także na zatrudnienie. Podany został przykład Pakistanu, gdzie powódź dotknęła 4,5 miliona pracowników, czyli dwie trzecie ogółu zatrudnionych w sektorze rolnym.

Jednocześnie zauważa się, że inwestycje mające na celu redukcję skutków tych katastrof są nadzwyczaj niskie; stanowią jedynie 0,4 procent funduszy pomocowych przeznaczonych na rozwój.

FAO ostrzega, że sytuacja będzie się pogarszać, jeśli sektor rolny, zwłaszcza w krajach najbiedniejszych, nie zostanie wzmocniony tak, by można było ograniczyć straty powodowane przez zmiany klimatyczne.

- Tylko w tym roku drobni rolnicy, rybacy, pasterze i leśnicy - od Birmy do Gwatemali i od Vanuatu do Malawi - stracili swoje źródła utrzymania, które zostały zniszczone przez cyklony, susze, powodzie i trzęsienia ziemi - powiedział komentując te dane dyrektor generalny FAO Jose Graziano da Silva.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj