Znamy nowe propozycje wymiany indywidualnych kwot połowowych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-02-2022,14:30 Aktualizacja: 22-02-2022,14:33
A A A

Minimalna ilość organizmów morskich podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych, w 2022 roku wynosić może 1 kg albo 1 sztukę - wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2022 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot.

ryby, kontrola, inspekcja jakości

Ryby pod lupą. 70 procent partii ze złym oznakowaniem

Ryby poddane obróbce cieplnej (np. smażone, grillowane, gotowane) skontrolowała w 23 punktach gastronomicznych Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nie było żadnych nieprawidłowości jeśli chodzi cechy...

Jak podano w jego uzasadnieniu, zgodnie z zaproponowanymi w rozporządzeniu szczegółowymi warunkami dokonywania wymiany indywidualnych kwot połowowych minimalna ilość organizmów morskich podlegających wymianie wynosić może odpowiednio 1 kg albo 1 sztukę. Niniejszy przepis pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której doszłoby do próby wymiany mniejszych ilości organizmów morskich - wyjaśniono.

Wskazano, że przyjmując współczynniki przeliczeniowe określone w rozporządzeniu wzięto pod uwagę przepisy rozporządzenia Rady (UE) z 27 października 2021 r. ustalającego uprawnienia do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach, w którym zostały określone ogólne kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich podlegających limitowaniu.

Określając współczynniki wzięto również pod uwagę sugestie środowiska rybackiego oraz aktualną wartość rynkową poszczególnych gatunków organizmów morskich.

spożycie ryb, śledź, makrela, mintaj, IERiGŻ

Polacy jedzą coraz więcej ryb. Śledź numerem 1

Spożycie ryb w Polsce z roku na rok rośnie. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w tym roku wyniesie 14 kg na mieszkańca. Najchętniej jemy śledzie, mintaje i makrele. W ostatnich kilku latach Polacy spożywają coraz więcej...

Jednocześnie w rozporządzeniu określono, że nie będzie dopuszczalne dokonanie wymiany indywidualnych kwot połowowych, w wyniku której ilość organizmów morskich podlegających wymianie będzie wynosić niepełny kilogram albo niepełną sztukę. Chodzi o to, aby uniemożliwić sytuację, w której wskutek wymiany jeden z armatorów uzyskałby indywidualną kwotę połowową wyrażoną w niepełnych wartościach wagi albo miary.

Rozporządzenie wskazuje również, że wielkość przekazywanej indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmu morskiego nie może przekroczyć pozostałej do odłowienia indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku, określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym armatorowi na dany rok kalendarzowy.

Zaproponowane rozwiązanie zapobiegnie próbom wymiany indywidualnych kwot połowowych, które nie znajdują się we władaniu armatora statku rybackiego biorącego udział w wymianie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu