Samorząd rolniczy o uszczelnieniu granicy: konieczne połączenie inspekcji kontrolujących żywność

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-03-2024,15:50 Aktualizacja: 25-03-2024,15:53
A A A

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) postuluje połączenie inspekcji odpowiedzialnych za kontrole żywności i utworzenie jednej sprawnie działającej instytucji, podległej ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi.

Wystąpienie w tej sprawie zostało skierowane do premiera Donalda Tuska. Jak tłumaczy KRIR, koncepcja pojawiła się podczas szukania rozwiązań w związku z trwającymi protestami rolników, spowodowanymi trudną sytuacją związaną m.in. z napływem produktów rolnych z Ukrainy.

Izby zwracają uwagę, że w odpowiedzi na ich wcześniejsze wystąpienie ws. uszczelnienia granic przed niekontrolowanym napływem żywności o nieznanej jakości (produkowanej w krajach spoza UE), urzędnicy wskazali, że sprawne działanie w zakresie kontroli granicy państwa zależy od współpracy różnych funkcjonujących na przejściach inspekcji (Straż Graniczna, Graniczny Inspektorat Weterynarii, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych). Każda z tych służb ma określony sposób funkcjonowania i zakres kompetencji odnośnie kontroli żywności i pasz, wynikający z obowiązujących przepisów.

piorin, kontrole, kontrole fitosanitarne, granica

PIORiN o kontrolach na granicy z Ukrainą. "Obsada osobowa zwiększona"

W związku z natężonym ruchem towarów na granicy z Ukrainą, w oddziałach granicznych zwiększono obsadę osobową. Za bezpieczeństwo fitosanitarne odpowiada w sumie 47 osób, pracujących całodobowo przez 7 dni w tygodniu –...

W zależności od rodzaju towarów kontrole wykonywane są przez:

- granicznego lekarza weterynarii - w przypadku kontroli pasz (graniczna kontrola weterynaryjna),

- granicznego inspektora sanitarnego (weryfikacja wymogów sanitarnych odnośnie żywności),

- wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (w przypadku kontroli jakości handlowej towarów),

- Oddziały Graniczne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (w przypadku kontroli fitosanitarnej przesyłek roślin i materiałów roślinnych).

Konieczność współpracy tak wielu instytucji może powodować opóźnienia i zwiększa biurokrację, a także może powodować nieszczelność systemu kontroli żywności napływającej do kraju” – zaznacza KRIR.

W związku z tym - w jej ocenie - konieczne jest pilne działanie w kierunku uszczelnienia granic i zatrzymania niekontrolowanego napływu artykułów żywnościowych poprzez połączenie ww. inspekcji. Według rolniczego samorządu, stworzenie takiej jednolitej, sprawnie działającej inspekcji kontroli żywności i pasz, podlegającej ministrowi ds. rolnictwa, byłoby skutecznym rozwiązaniem obecnego problemu.

Poleć
Udostępnij