Z rejestru VAT wypadają tysiące firm

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
11-04-2017,9:40 Aktualizacja: 11-04-2017,10:00
A A A

Od początku roku z rejestru podatników VAT wykreślono już ponad 39 tys. firm. Przeszło 25 tys. z nich nie prowadziło działalności - wynika z danych Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z tzw. dużą nowelizacją ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia, fiskus uzyskał prawo do wykreślenia z urzędu firmy z rejestru podatników VAT. Do 10 kwietnia  skorzystał z tego prawa ponad 39 tys. razy. Najwięcej (ponad 25 tys.) firm wykreślono, ponieważ zawiesiły one działalność na co najmniej sześć miesięcy.

firmy, dochody firm, Mateusz Morawiecki, działalność gospodarcza, składka na zus

Firmy o niższych dochodach zapłacą niższe daniny

Wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. niższych danin od firm o niskich dochodach - w ramach małej działalności i działalności pozarejestrowej - zapowiedział Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów. - W ramach małej...

Podstawą do wykreślenia z rejestru 7693 podatników było ustalenie, że przez sześć kolejnych miesięcy lub dwa kwartały składali oni deklaracje, w których nie wykazywali sprzedaży lub nabycia towarów i usług z kwotami VAT do odliczenia.

W przypadku 3708 podatników powodem wykreślenia było nieskładanie deklaracji VAT przez pół roku, mimo takiego obowiązku. W 357 przypadkach ustalono, że podatnik nie istnieje, w 293 okazało się, że dane podane w zgłoszeniu są nieprawdziwe, zaś w 1499 nie można było skontaktować się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem.

447 podatników wykreślono z rejestru, ponieważ podatnik lub pełnomocnik nie stawiali się na wezwania organu kontroli skarbowej. W 12 przypadkach podatnicy składali faktury dokumentujące fikcyjne czynności. W 10 przypadkach fiskus uznał, że podatnik VAT wiedział lub miał uzasadnione podstawy by przypuszczać, że jego bezpośredni lub pośredni dostawcy uczestniczą w oszustwie podatkowym.

Do problemu związanego z tą ostatnią przyczyną wykreślenia odniósł się w odpowiedzi na interpelację poselską Marian Banaś, wiceminister finansów. Wyjaśnił, że w takim przypadku decyzja o wykreśleniu podatnika z rejestru jest zakończeniem innych czynności o charakterze formalnym, wymagających również uczestnictwa w niej strony.

VAT, podatki, pieniądze, prawo, przepisy, wyrok sądu, NSA

Można skarżyć przedłużanie przez fiskusa terminu na zwrot VAT

Ostatnie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazują, że podatnik może zaskarżyć postanowienie o przedłużeniu terminu na zwrot VAT oraz postanowienie o przedłużeniu kontroli - uważa radca prawny Jakub Prusiński. Chodzi o dwa orzeczenia...

Według MF w ich trakcie podatnik ma możliwości złożenia wyczerpujących informacji i wyjaśnień, a po wydaniu decyzji może odwołać się do wyższej instancji, następnie wnieść skargę do sądu administracyjnego.

- Biorąc powyższe pod uwagę, należy podkreślić, iż wykreślenie z rejestru podatnika uczciwego nie jest w praktyce możliwe, gdyż każdy przypadek podlega indywidualnej ocenie w kontekście całokształtu występujących okoliczności - zapewnił Banaś.

Wiceminister zaznaczył, że przedstawione rozwiązania zostały wprowadzone w celu ograniczenia nadużyć i oszustw podatkowych, co przyniesie poprawę warunków działalności gospodarczej dla wszystkich uczestników rynku wymiany gospodarczej poprzez przywrócenie warunków uczciwej konkurencji.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu