Wiceminister do zadań specjalnych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Krzysztof Zacharuk | zacharuk@apra.pl
23-03-2018,15:15 Aktualizacja: 23-03-2018,16:28
A A A

Zapowiadane przez premiera Mateusza Morawieckiego "odchudzanie" administracji rządowej sprawiło, że 12 marca ze stanowiskiem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pożegnała się Ewa Lech, która między innymi nadzorowała pracę Inspekcji Weterynaryjnej.

Postanowiliśmy sprawdzić, kto w resorcie rolnictwa przejął jej obowiązki.

Małgorzata Książyk, dyrektor biura prasowego ministerstwa rolnictwa poinformowała naszą redakcję, że "zgodnie z nowym podziałem kompetencji zadania do realizacji objęte zakresem działania Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin wyznacza oraz nadzoruje ich wykonanie sekretarz stanu Zbigniew Babalski".

Ewa Lech, dymisje w rządzie, Mateusz Morawiecki, MRiRW

Wiceminister Ewa Lech odchodzi z resortu rolnictwa

- Chcemy jeszcze bardziej usprawnić prace rządu, dlatego zmniejszymy warstwę polityczną, a zwiększymy warstwę urzędniczą, tak jak jest w największych demokracjach na zachodzie - tak zmiany w składzie Rady Ministrów uzasadnił podczas...
Książyk jednocześnie potwierdziła, ze Ewa Lech nie jest już pracownikiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To ważna informacja, ponieważ w kilku resortach zdymisjonowani wiceministrowie (oficjalnie sami złożyli rezygnacje) zamienili się w pełnomocników i nadal normalnie pracują. Opozycja głośno krytykowała ten zabieg mówiąc, że zmiana jest tylko pozorna, bo pensja pełnomocnika jest nieznacznie niższa od tej wypłacanej podsekretarzowi stanu.

Odejście Ewy Lech z resortu rolnictwa sprawiło, że przybyło obowiązków Zbigniewowi Babalskiemu, który od 1 grudnia 2015 roku jest sekretarzem stanu w ministerstwie rolnictwa.

Warto podkreślić, że Babalski jest również posłem PiS, a także pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego. W 2016 roku był odpowiedzialny za przygotowanie i wprowadzenie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

inspekcja weterynaryjna, walka z asf w polsce, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, protest weterynarzy

Resort rolnictwa wnioskuje do MSWiA o podwyżki dla lekarzy weterynarii

Minister rolnictwa wystąpił z wnioskiem do szefa MSWiA, by ten zobowiązał wojewodów do uwzględniania podwyżek wynagrodzenia wojewódzkich i powiatowych inspekcji weterynarii w budżetach na 2019 r. Zbigniew Babalski, wiceminister...
W 2017 roku wiceminister dodatkowo pełnił funkcję pełnomocnika ds. utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wraz z dobrym startem KOWR 1 września ubiegłego roku, wzrosły notowania Zbigniewa Babalskiego. - Powstanie KOWR to jego osobisty sukces, którego wiele osób mu zazdrości - zdradził nam jeden z urzędników resortu rolnictwa.

Należy przypomnieć, że pomysł połączania Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego w jeden podmiot, był głośno krytykowany i niewiele osób wróżyło sukces misji Babalskiego. To właśnie przy okazji tworzenia KOWR-u zaczęło się mówić, że jest "człowiekiem do zadań specjalnych".

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wiceminister Babalski ma opinię sprawnego urzędnika, który nie boi się podejmować odważnych decyzji. - Jest dobrze oceniany, zarówno przez nowe otoczenie premiera Morawieckiego, jak również ludzi, którzy pracowali z premier Szydło - usłyszeliśmy od osoby z KPRM. Być może właśnie z tego powodu wiceminister otrzymał dodatkowe kompetencje.

Zgodnie z nowym podziałem obowiązków, Babalski określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w zakresie Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Departamentu Gospodarki Ziemią, Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego.

inspekcja weterynaryjna, walka z asf w polsce, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Weterynarze proszą o pomoc premiera. Inspekcji grozi paraliż

Bez natychmiastowego wzmocnienia kadrowego i finansowego Inspekcji Weterynaryjnej nie będzie możliwe skuteczne zwalczanie ASF - alarmują pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej. W liście otwartym proszą o pomoc premiera. W imieniu pracowników...
Oprócz tego, wykonuje zadania pełnomocnika rządu ds. kształtowania ustroju rolnego, a także nadzoruje realizację przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa spraw objętych zakresem działania Departamentu Gospodarki Ziemią.

Zbigniew Babalski sprawuje pieczę nad ważnymi urzędami, wśród których jest: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Inspekcja Weterynaryjna, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także Polski Klub Wyścigów Konnych.

Pierwszym trudnym sprawdzianem dla wiceministra będzie protest zapowiadany na najbliższy poniedziałek, 26 marca.

To właśnie wtedy zdecydowana większość lekarzy i pracowników Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej z całego kraju weźmie urlop. Protest to kolejny etap walki o podwyżki, która trwa od kilku tygodni.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu