W jakim wieku rolnicy przechodzą na emerytury? Znamy wyliczenia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-02-2021,18:30 Aktualizacja: 10-02-2021,18:51
A A A

Wiek emerytalny rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS jest taki sam, jak dla innych grup zawodowych - wydaje się z zadowoleniem podkreślać resort rolnictwa.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej napisali w interpelacji, że do ich biur napływa wiele skarg rolników, którzy sygnalizują, że mimo obniżenia powszechnego wieku emerytalnego, dla gospodarzy moment przechodzenia na emeryturę znacząco się oddalił.

rolnicze emerytury, prowadzenie gospodarstwa, krir, ministerstwo rolnictwa

Pełna emerytura? Możesz mieć gospodarstwo, ale nie możesz go prowadzić

Część uzupełniająca emerytury rolniczej to państwowa rekompensata za zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, pełniąca dodatkowo rolę wspierającą wymianę pokoleniową - przekonuje ministerstwo. Kwestia konieczności pożegnania się z...

"Realny wiek przechodzenia rolników na emeryturę się wydłuża, a dopiero w biurach KRUS dowiadują się, że przechodzenie na wcześniejszą emeryturę, co było powszechne na wsi do 1 października 2017 r., jest już niemożliwe" - czytamy w wystąpieniu.

W odpowiedzi na zawarte w nim pytania Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa przekazała, że średni wiek osoby ubezpieczonej w KRUS, która uzyskała prawo do emerytury rolniczej w 2020 r. wynosił w przypadku kobiet 60 lat i 10 miesięcy, a mężczyzn 65 lata i 4 miesiące.

Z kolei średni wiek osoby przechodzącej na tzw. wcześniejszą emeryturę rolniczą wyniósł w przypadku kobiet 58 lat i 6 miesięcy oraz mężczyzn 63 lata i 8 miesięcy.

W 2020 r. przyznano ponadto 16 tys. 783 emerytury rolnicze, zaś z Funduszu Emerytalno-Rentowego wypłacono ich 852 tys. 951 (kwota wyniosła 1 mld 473 mln 868 tys. 044,89 zł).

A jak ministerstwo ocenia efekty obniżenia w Polsce powszechnego wieku emerytalnego w związku ze wszystkimi przepisami, które weszły w życie 1 października 2017 r. w przypadku rolników?

zaliczki na podatek dochodowy,  składki na ubezpieczenie zdrowotne, krus

KRUS pobierze zaliczki. Na jakich zasadach?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego - poinformowała, że w 2021 r. zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie pobierała na takich samych zasadach. Co miesiąc...

Resort podkreśla, że od tego czasu przywrócony został stan prawny dotyczący powszechnego wieku emerytalnego, obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r., zarówno dla osób ubezpieczonych w systemie powszechnym, jak i rolników.

Jednocześnie przepisy nie zmieniły regulacji wprowadzonej ustawą z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą prawo do świadczenia w postaci tzw. wcześniejszej emerytury rolniczej, czyli emerytury dla rolników będących w wieku przedemerytalnym (po ukończeniu 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) ma charakter wygasający.

O wcześniejszą emeryturę mogli ubiegać się wyłącznie gospodarze, którzy wszystkie ustawowe warunki do przyznania świadczenia spełnili do 31 grudnia 2017 r. (wniosek o świadczenie mógł być złożony również później).

"Powrót do obowiązującego przed 1 stycznia 2013 r. wieku emerytalnego nie wiązał się z utrzymaniem preferencyjnych zasad przechodzenia na emeryturę rolników oraz w stan spoczynku sędziów i prokuratorów po 31 grudnia 2017 r. Wcześniejsze emerytury w powszechnym systemie emerytalnym wygaszone zostały już w 2008 r. Obecnie wiek emerytalny rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS jest taki sam, jak dla innych grup zawodowych" - podsumowuje Anna Gembicka.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement