KRUS pobierze zaliczki. Na jakich zasadach?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-01-2021,8:00 Aktualizacja: 23-01-2021,20:41
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego - poinformowała, że w 2021 r. zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie pobierała na takich samych zasadach.

Co miesiąc Kasa pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wypłacanych emerytur, rent, rodzicielskich świadczeń uzupełniających i świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

zasiłek opiekuńczy, pandemia koronawirusa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, krus

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS przedłużony

Do 31 stycznia ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rodzica lub opiekuna. Ministerstwo rolnictwa podaje, że świadczenie należy się w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka,...

Zaliczkę nalicza w kwocie równej 17 proc. świadczenia lub sumy wymienionych świadczeń uzyskanych w danym miesiącu minus 43,76 zł (miesięczna kwota zmniejszająca podatek).

Ta ostatnia stawka obliczana jest przez podzielenie rocznej kwoty zmniejszającej podatek, która dla potrzeb ustalania zaliczek wynosi 525,12 zł (tj. 525,12 zł : 12 = 43,76 zł) i jest taka sama dla wszystkich emerytów i rencistów.

"Jeżeli dochód emeryta, rencisty lub osoby uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (sumując świadczenia wypłacone od początku roku) przekroczy 85 tys. 528 zł, wówczas od kwoty przekroczenia Kasa rozpoczyna potrącanie zaliczki w wysokości 32 proc. dochodu" - podaje KRUS.

Jeśli chodzi o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, Kasa pobiera ją w wysokości równej 9 proc. podstawy wymiaru składki (tj. kwoty lub sumy kwot ww. świadczeń), z tym że 7,75 proc. podstawy wymiaru składki KRUS pokrywa z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25 proc. potrąca z kwoty netto świadczenia.

"Od świadczeń wypłacanych w niskich kwotach, tj. do 260 zł miesięcznie, Kasa nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy ani składki na ubezpieczenie zdrowotne" - zastrzega KRUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
KONGRES EKMA 2021