Pełna emerytura? Możesz mieć gospodarstwo, ale nie możesz go prowadzić

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-01-2021,10:00 Aktualizacja: 23-01-2021,20:40
A A A

Część uzupełniająca emerytury rolniczej to państwowa rekompensata za zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, pełniąca dodatkowo rolę wspierającą wymianę pokoleniową - przekonuje ministerstwo.

Kwestia konieczności pożegnania się z rolnictwem, by pobierać emeryturę, budzi wątpliwości od dawna. Rolniczy samorząd ostatnio wystąpił o zmiany prawne tak, by umożliwić emerytowi z KRUS dalsze prowadzenie gospodarstwa.

Jan Krzysztof Ardanowski, piątka dla zwerząt, ustawa o ochronie zwierząt, jarosław kaczyński

Oddaj gospodarstwo za emeryturę. Czy to sprawiedliwe?

Dlaczego rolnicy muszą oddawać gospodarstwa, by dostać emeryturę? - m.in. nad tą kwestią w pierwszej kolejności ma się pochylić prezydencka Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich pod kierownictwem Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Były...

Obecne rozwiązanie jest bowiem krzywdzące dla rolników w porównaniu z innymi grupami zawodowymi, tym bardziej, że wielu z nich nie ma następców, a sama emerytura nie wystarcza na godziwe życie.

W dodatku, jeśli zachowają swoje siedliska na emeryturze, muszą płacić podatek od nieruchomości, który jest wyższy od dotychczas opłacanego podatku rolnego.

W obszernej odpowiedzi (całość tutaj) resort przypomina o konieczności osiągnięcia wieku emerytalnego i udokumentowaniu wymaganego stażu ubezpieczeniowego oraz że świadczenia emerytalno-rentowe rolnicze składają się z dwóch części: składkowej i uzupełniającej.

Ta pierwsza stanowi część ubezpieczeniową świadczenia emerytalnego i wypłacana jest zawsze, niezależnie od prowadzenia, bądź nie, działalności rolniczej. Ale jest niska ze względu na to, że jest pochodną opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne rolników, które z kolei są dostosowane do możliwości finansowych gospodarzy.

emerytury i renty rolnicze, krus, świadczenia, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wiemy, ile średnio dostają emerytowani rolnicy

W 2019 roku emerytury i renty z rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych przeciętnie miesięcznie pobierało 1 mln 120,6 tys. osób - o 3,2 proc. mniej niż w rok wcześniej - wyliczył Główny Urząd Statystyczny. W corocznym zestawieniu...

"Ze względu na ograniczoną wysokość części składkowej, ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje uzupełnienie emerytury i renty rolniczej o część uzupełniającą. Wysokość części uzupełniającej wynosi od 85 do 95 proc. emerytury podstawowej" - wskazuje ministerstwo.

Jad dodaje, warunkiem wypłaty części uzupełniającej świadczenia emerytalno-rentowego rolniczego, finansowanej w całości z budżetu państwa, a więc będącej de facto emeryturą państwową, jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, co może łączyć się z przekazaniem gospodarstwa rolnego, aby nie przerywać prowadzonej w nim działalności.

W ten sposób państwo finansuje jeden z instrumentów polityki rolnej - stymulowanie wymiany pokoleniowej wśród właścicieli gospodarstw rolnych.

"Należy w tym miejscu jeszcze wyjaśnić, że przesłanką zawieszenia wypłaty części uzupełniającej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, na podstawie art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest prowadzenie działalności rolniczej, a nie samo posiadanie lub dysponowanie własnością gospodarstwa rolnego. Prowadzenie działalności rolniczej w rozumieniu ustawy oznacza prowadzenie na własny rachunek przez posiadacza gospodarstwa rolnego działalności zawodowej, związanej z tym gospodarstwem, stałej i osobistej oraz mającej charakter wykonywania pracy lub innych zwykłych czynności wiążących się z jego prowadzeniem" - precyzuje resort.

waloryzacja emerytur i rent rolniczych, krus, świadczenia, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Waloryzacja emerytur. KRUS podaje o ile

Od 1 marca w związku z coroczną waloryzacją wzrosła wysokość emerytur i rent rolniczych - informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jak zaznacza w komunikacie, chodzi o wszystkie emerytury i renty rolnicze przyznane do 29 lutego 2020 r....

Tym samym własność lub posiadanie gospodarstwa rolnego nie może mieć wpływu na wysokość pobieranych świadczeń.

Co za tym idzie, nawet w przypadku nie wyzbycia się posiadania gospodarstwa rolnego, wypłata części uzupełniającej świadczenia rolnika, który faktycznie nie prowadzi w nim działalności rolniczej, nie ulega zawieszeniu.

"Jest to bez wątpienia najistotniejszy mechanizm uzasadniający dalsze funkcjonowanie odrębnych uregulowań w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników i rezygnacja z niego spowoduje znaczącą degradację znaczenia odrębnych rozwiązań dla rolników w zakresie zabezpieczenia społecznego. Z kolei pozostawienie tych rozwiązań w obecnej postaci, pozwala na kojarzenie celów rozwojowych z niezbędnym zakresem zabezpieczenia, a odmienność w sposobie finansowania emerytur rolniczych i pracowniczych uzasadnia utrzymanie różnic w odniesieniu do wypłaty świadczeń emerytalnych z ZUS i z KRUS" - tłumaczą ministerialni urzędnicy.

Jeśli zaś chodzi o kwestię związaną z podatkiem rolnym, resort konkluduje analizę przepisów tak, że "osoba uprawniona do emerytury rolniczej, która zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej, ale nie wyzbyła się posiadania gospodarstwa rolnego, może korzystać z powyższego zwolnienia z podatku od nieruchomości".
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
KONGRES EKMA 2021