W ARiMR pensje urosły. W KOWR bez podwyżek

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-06-2020,14:45 Aktualizacja: 26-06-2020,13:19
A A A

Co się dzieje w administracji rolnej? Czy i komu podwyższano w tym roku wynagrodzenia? Na te pytania odpowiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.

Potencjalnie "niestabilnej sytuacji pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" oraz ewentualnych protestów w tych zakładach budżetowych dotyczyła poselska interpelacja.

nagrody w arimr, administracja rolna, ministerstwo rolnictwa, epidemia koronawirusa

Nagrody w ARiMR wstrzymane. Cięcia w administracji rolnej?

Nagrody kwartalne za pierwsze trzy miesiące bieżącego roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały "czasowo wstrzymane". Czy zostaną w ogóle wypłacone? Tego tematu dotyczyła jedna z interpelacji poselskich. Jak...

Jedno z zawartych w niej pytań związane było z podwyżkami.

"W ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r., w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Funduszu Administracyjnego przewidziany został wzrost wynagrodzeń osobowych w wysokości 106-110 proc." - zapewnia w odpowiedzi minister Ardanowski.

A w związku z powyższym dokonano zmian w wysokości wynagrodzeń pracowników:

  • ARiMR - zatrudnionych na dzień 1 stycznia 2020 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. - podwyższone zostały o 6 proc. Średnia wysokość wzrostu wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek za wieloletnią pracę) w przeliczeniu na 1 etat wyniosła 286 zł
  • KRUS - wynagrodzenia pracowników dostosowano do wymogów wynikających z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli wyrównując do poziomu 2 600 złotych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, krus, Jolanta Kołodziej, protest w krus

Pracownicy KRUS rozpoczęli protest. Czekają na podwyżki i nagrody

Od 25 do 29 maja w godzinach 10-10.15 pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie będą pracować tylko spokojnie jeść śniadanie. Tłumaczą, że są przeciążeni pracą i czekają na obiecane pieniądze. - Protestujemy, ponieważ nie...

Wejście w życie zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek ma pozwolić na dokonanie aktualizacji stawek wynagrodzenia zasadniczego.

"KOWR nie planuje w 2020 roku wzrostu wynagrodzeń pracowników" - informuje szef resortu rolnictwa.

Jednocześnie zapewnia, że za ubiegły rok nagrody dla pracowników ARiMR oraz KOWR są wypłacane zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminach wynagradzania obowiązującymi w jednostkach. A KRUS prowadzi prace nad uruchomieniem nagród z funduszu motywacyjnego.

"Uwzględniając obecną sytuację ekonomiczną związaną z pandemiąCOVID-19, możliwości budżetu państwa w zakresie zaspokojenia dodatkowych potrzeb finansowych są ograniczone. Uprzejmie wyjaśniam, że jednostki podległe i nadzorowane prowadzą samodzielną gospodarkę finansową i minister rolnictwa nie jest właściwym organem w sprawach pracowniczych, natomiast sprawuje kontrolę i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi w zakresie sposobu realizacji ustawowych zadań" - podsumowuje minister.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj