UOKiK: weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Aneta Oksiuta PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
27-12-2021,9:05 Aktualizacja: 27-12-2021,8:18
A A A

Poprawę sytuacji rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym - zakłada nowa ustawa o przewadze kontraktowej, która w czwartek weszła w życie - przypomina UOKiK.

"Po wejściu w życie ustawy kontynuujemy dotychczasowe działania zmierzające do poprawy sytuacji słabszych podmiotów na rynku rolno-spożywczym. Nowe przepisy w zasadniczych kwestiach odpowiadają aktualnie stosowanym rozwiązaniom. Jednocześnie wprowadzają zmiany, które ułatwią zwalczanie nieuczciwych praktyk, a tym samym doprowadzą do zmniejszenia liczby naruszeń występujących na rynku" - powiedział cytowany w informacji prasowej prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd przypomniał, że prezes UOKiK może interweniować w przypadku nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej na rynku rolno-spożywczym od 2017 r.

UOKiK, nieuczciwe praktyki hadlowe, przewaga kontraktowa, spółka SCA PR Polska, Grupa Intermarche

Dostawcy produktów rolno-spożywczych czekają na zapłatę. UOKiK interweniuje

UOKiK zobowiązał spółkę SCA PR Polska (Grupa Intermarche) do zmiany praktyk, które mogły stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, oraz do zapłaty zaległości wobec dostawców produktów rolno-spożywczych....
Na podstawie obowiązującej dotąd ustawy zostało wszczętych 16 postępowań w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, w wyniku których wydanych zostało 10 decyzji dotyczących nieuczciwych praktyk. Wystosowano również ponad 90 wystąpień do przedsiębiorców w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Łączne kary finansowe wyniosły ponad 800 mln zł.

Urząd wskazał, że obecna zmiana przepisów wynika z implementacji unijnej dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

"Głównym celem nowej ustawy, podobnie jak obowiązujących przepisów jest eliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych wymierzonych np. w rolników, czy dostawców produktów do dużych sieci handlowych" - przekazano. Jak dodano, nowością jest m.in. domniemanie odnoszące się do pojęcia "znaczącej dysproporcji w potencjale ekonomicznym", czy też katalog nieuczciwych praktyk, w przypadku których nie ma konieczności badania, czy są one sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagrażają istotnemu interesowi drugiej strony lub go naruszają.

Zmianą wprowadzoną z inicjatywy prezesa Urzędu będzie również bezwzględny zakaz nieuzasadnionego obniżania należności z tytułu dostawy produktów rolnych lub spożywczych po jej przyjęciu przez nabywcę, w szczególności na skutek żądania udzielenia rabatu. "Pozwoli to wyeliminować narzucanie przez duże sieci handlowe swoim dostawcom nieuzgodnionych wcześniej rabatów handlowych za zrealizowane już dostawy" - podkreślił UOKiK

 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement