Dostawcy produktów rolno-spożywczych czekają na zapłatę. UOKiK interweniuje

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Małgorzata Werner-Woś PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-12-2021,14:25 Aktualizacja: 22-12-2021,14:35
A A A

UOKiK zobowiązał spółkę SCA PR Polska (Grupa Intermarche) do zmiany praktyk, które mogły stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, oraz do zapłaty zaległości wobec dostawców produktów rolno-spożywczych.

Jak przekazał UOKiK, w kwietniu 2020 r. prezes Tomasz Chróstny wszczął postępowania, w którym sprawdził, czy 100 największych podmiotów na rynku rolno-spożywczym nie wykorzystuje przewagi kontraktowej wobec mniejszych partnerów handlowych, w tym rolników.

rynek trzody chlewnej, przewada kontraktowa, nieuczciwe praktyki handlowe, UOKiK, Lubelska Izba Rolnicza

LIR zawiadamia UOKiK w sprawie cen żywca. To nieuczciwe praktyki?

Lubelska Izba Rolnicza zwróciła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o przeprowadzenie kontroli wśród podmiotów skupujących, sieci handlowych oraz zakładów mięsnych działających na rynku...

Jednym z przedsiębiorców, który nie uregulował wówczas zaległych zobowiązań, była spółka SCA PR Polska (SCA), w ramach grupy kapitałowej odpowiedzialna za zakupy w sieci Intermarche. Szef Urzędu wszczął zatem postępowanie przeciwko temu przedsiębiorcy.

- W trakcie postępowania ustaliliśmy, że spółka płaciła kontrahentom z opóźnieniem, w przypadku niejasności w części faktury nie regulowała również tych kwot, które nie budziły zastrzeżeń, a także zbyt długo wyjaśniała rozbieżności w fakturach. Mogła to być forma kredytowania się SCA kosztem dostawców produktów rolno-spożywczych - Chróstny.

Według UOKiK, ze zgromadzonego  materiału dowodowego wynika, że przedsiębiorca nie płacił na czas dostawcom produktów rolnych i spożywczych. Łączna wartość opóźnionych należności w latach 2019-2020 wyniosła kilkaset milionów zł.

"Chociaż większość przypadków opóźnień następowała do 10 dni (ponad 70 proc. w 2020 r.), to w skrajnych przypadkach zdarzały się również opóźnienia powyżej 100 dni. Ponadto w przypadku rozbieżności co do ceny lub ilości towaru na wystawionej fakturze, spółka nie płaciła dostawcom za cały zafakturowany towar do czasu wyjaśnienia sytuacji" - opisywał praktyki przedsiębiorcy Urząd.

skup wieprzowiny, walka z asf w Polsce, UOKiK, Tomasz Chróstny

UOKiK sprawdzi przedsiębiorców skupujących wieprzowinę

UOKiK sprawdzi, czy sieci handlowe i duże zakłady mięsne odmawiają przyjmowania w pełni przebadanego mięsa wieprzowego ze zdrowych zwierząt hodowanych w strefach z przypadkami ASF. Działanie może stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi...

UOKiK zakwestionował również długotrwałe wyjaśnianie rozbieżności w niektórych przypadkach, czego efektem było nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty. Zdarzało się, że trwało to nawet do kilkunastu miesięcy.

Według Urzędu, w trakcie postępowania spółka zobowiązała się do zmiany zakwestionowanych praktyk oraz usunięcia ich skutków. Zobowiązania te obejmują przede wszystkim zapłatę opóźnionych należności, w tym kwot bezspornych w fakturach, w których wystąpiły niezgodności dotyczące innych płatności, wraz z odsetkami za opóźnienie powstałe od 1 stycznia 2019 r. do dnia uprawomocnienia się decyzji prezesa UOKiK kończącej postępowanie.

Spółka zadeklarowała również zmiany w umowach, które będą eliminowały przesłankę dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury jako okoliczności warunkującej zapłatę należności.

UOKiK uznał, że nałożenie obowiązku realizacji zobowiązania pozwoli na szybką poprawę sytuacji dostawców sieci. Pod uwagę wzięto m.in. postawę spółki, która rozpoczęła działania zmierzające do zaniechania praktyki krótko po wszczęciu właściwego postępowania - m.in. wdrożyła procedury przyspieszające proces wyjaśniania rozbieżności oraz wprowadziła w życie zasady płatności faktur spornych w części, która nie budzi zastrzeżeń.

Urząd przypomniał też, że rolnicy i firmy z branży rolno-spożywczej, wobec których duży kontrahent wykorzystuje swoją przewagę, narzucając niekorzystne warunki współpracy, mogą zawiadomić o tym UOKiK poprzez specjalny formularz na stronie Urzędu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement