Szykują się zmiany przepisów o obrocie gruntami rolnymi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
15-01-2018,13:10 Aktualizacja: 15-01-2018,13:28
A A A

W najbliższych tygodniach rząd ma zająć się nowelizacją przepisów dotyczących obrotu gruntami rolnym. W resorcie rolnictwa trwają prace nad ustawami o kształtowaniu ustroju rolnego oraz gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi.

- Dzięki zmianom ma zostać poszerzone grono osób, które mogą stać się posiadaczami takich gruntów - wyjaśnia Zbigniew Babalski, wiceminister rolnictwa w rozmowie z Polskim Radiem.

dzierżawa ziemi, ustawa o obrocie ziemią, nieruchomości rolne Skarbu Państwa, kowr, adam struziak

KOWR wyjaśnia zasady przedłużania umów dzierżawy ziemi

"Każda umowa przed jej przedłużeniem podlega odrębnej analizie, w szczególności pod względem zasadności jej kontynuowania w dotychczasowym czy zmienionym kształcie. Przed ustaleniem istotnych warunków dalszej dzierżawy,...

- Chcemy ułatwić zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa. Planujemy też rozszerzyć katalog osób bliskich, w rozumieniu ustawy, o rodzeństwo rodziców, pasierba, zięcia oraz synową. Chcemy też umożliwić nabywanie gruntów rolnych przez uczelnie publiczne na cele dydaktyczne, państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne czy spółki prawa handlowego - wylicza polityk.

Nowelizacja przepisów ma też umożliwić zniesienie ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych w toku postępowania egzekucyjnego. Obecnie takie grunty mogą zakupywać wyłącznie inni gospodarze.

- Chcemy, aby rolnik, który jest zadłużony mógł otrzymywać korzystniejsze finansowo propozycje. Po to, by mógł - mimo swojej sytuacji - utrzymywać płynność finansową. Korzystniejsze oferty z tego punktu widzenia wiążą się z likwidacją tych ograniczeń w przypadku egzekucji - uzasadnia przedstawiciel resortu.

dzierżawa ziemi, ustawa o obrocie ziemią,  nieruchomości rolne Skarbu Państwa, kowr, witold strobel, izby rolnicze

Są problemy z przedłużaniem dzierżawy państwowej ziemi

Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje o określenie przejrzystych zasad przedłużania dzierżaw nieruchomości rolnych wschodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wystąpienie w tej sprawie otrzymał już Witold Strobel, dyrektor generalny...

Osoby, które nie do końca - zgodnie z definicją - są rolnikami indywidualnymi też w pewnych okolicznościach będą mogły łatwiej nabyć ziemię. - W ustawie napisane jest, że musi mieć pięcioletni staż samodzielnego prowadzenia gospodarstwa, pięcioletni okres zamieszkania na terenie gminy. Chcemy od tego trochę odejść, ale stawiamy warunek: odchodzimy od tych rygorów w przypadku osób, które nie ukończyły 40. roku życia, żeby umożliwić im rozpoczęcie działalności, jeśli chodzi o gospodarowanie gruntami rolnymi - zapewnia Babalski na koniec Polskie Radio..

W ubiegłym miesiącu zakończyły się konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe dotyczące zmian we wspomnianych dwóch rządowych ustawach. Resort rolnictwa liczy, że projekty trafią do parlamentu w lutym.
 

źródło: Polskie Radio

Poleć
Udostępnij
Skomentuj