Susza straszy coraz bardziej. Niedostatki wody coraz większe

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-06-2016,11:30 Aktualizacja: 30-06-2016,12:21
A A A

Niepokojące informacje napłynęły z ostatniego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Niedostatki wody są coraz większe i rośnie zagrożenie suszą.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, ważnych przedsiębiorstw i izb rolniczych.

susza rolnicza, klimatyczny bilans wodny, kbw, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, IUNG

IUNG: susza jest, ale na mniejszym obszarze

Susza jest mniejsza niż kilkanaście dni temu, ale nadal występuje w 10 proc. polskich gmin położonych w ośmiu województwach. Najbardziej niedoborem wody są zagrożone zboża jare i ozime - poinformował Instytut Uprawy Nawożenia i...

Rolniczy samorząd ujawnia, że podczas posiedzenia zwrócono szczególną uwagę na poziomy wód, które już teraz kształtują się w strefie stanów niskich i bardzo niskich.

"Stan wód nie odnowił się od roku ubiegłego. Nadal jest duży niedostatek wody w gruncie. Dla przykładu w zbiorniku Jeziorsko w ubiegłym roku nie uzyskano stanu normalnego piętrzenia. W tym roku co prawda udało się doprowadzić piętrzenie zbiornika do stanu normalnego, jednak zagrożenie suszą jest poważne, mimo jakby się wydawało znaczących opadów w ostatnim czasie" - opisuje w swoim serwisie Wielkopolska Izba Rolnicza.

Podczas spotkania mówiono, że zasoby wód gruntowych nie odnowiły się. Dostateczna ilość wody nie nagromadziła się też w małych zbiornikach retencyjnych.

"Obecnie wypływ wody ze zbiornika w Jeziorsku wynosi 22m3/s, gdy poziom przepływu biologicznego wynosi 15m3/s. Stan wody w rzece Warcie w Poznaniu na poziomie Mostu Św Rocha na dzień 24 czerwca wyniósł 153 cm i nadal się obniża. Jeżeli obniży się o ok. kolejnych 20 cm, to będzie zwiększony wypływ ze zbiornika Jeziorsko, aby utrzymać stan wody w rzece przynajmniej na poziomie biologicznym" - relacjonuje rolniczy samorząd.

O bardzo dużym niedoborze wody w regionie świadczy też stan wody w zbiorniku Pakość (woj. kujawsko-pomorskie), który jest o 2 m niższy od normalnego poziomu piętrzenia. "Sytuacja wydaje się alarmująca, zważywszy na stany wód Regionu Wodnego Warty. Obecnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozważa wydanie ostrzeżenia społeczeństwa w sprawie suszy i oszczędnego korzystania z wody" - wskazuje na koniec WIR.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj