Struktura upraw w ekoschemacie "Rolnictwo węglowe". Lista się tworzy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
27-01-2023,13:00 Aktualizacja: 27-01-2023,13:07
A A A

Finiszują prace nad listą upraw do praktyki Zróżnicowana struktura upraw w ramach ekoschematu "Rolnictwo węglowe". Rolnicy czekają na dokument bowiem chcą racjonalnie zaplanować zasiewy.

Wielu gospodarzy jest bardzo zainteresowanych możliwością realizacji wskazanej praktyki, ale brakuje rzetelnej informacji na ten temat. Samorząd rolniczy w wystąpieniu do MRiRW poprosił o podanie listy upraw, które będą traktowane jako obniżające oraz poprawiające bilans materii organicznej w glebie w ramach rzeczonej praktyki.

Rolnictwo węglowe, eoschematy, KRIR, praktyka "Zróżnicowana struktura upraw"

Rolnictwo węglowe. Które rośliny poprawiają lub obniżają bilans w glebie?

Wielu rolników jest bardzo zainteresowanych możliwością realizacji wskazanej praktyki, ale brak rzetelnej informacji na ten temat sprawia, że nie mają możliwości racjonalnego zaplanowania zasiewów - pisze Zarząd Krajowej Rady Izb...

"W literaturze fachowej wskazuje się, że pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej mają uprawy gatunków roślin takich, jak np. bobowate, trawy na gruntach ornych, mieszanki bobowatych z trawami, w tym ze zbożami. Jednakże taka informacja nie jest wiążąca" - można było przeczytać w wystąpieniu.

Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowała, że projektując wymogi praktyki, resort opierał się na wartościach współczynników reprodukcji i degradacji glebowej materii organicznej dla poszczególnych roślin, które określają, o jaką ilość materii organicznej w t/ha zostanie zubożona (-) lub wzbogacona (+) gleba w okresie jednego roku w następstwie uprawy danego gatunku roślin. Jako bazowe posłużyły zestawy współczynników opracowane według metody Eicha i Kundlera.

"Zróżnicowanie na uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej, zboża (rośliny o neutralnym wpływie) i uprawy mające ujemny wpływ na bilans materii organicznej, jest opracowywane we współpracy z instytutami naukowymi i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu. Uprawy wymienione na liście muszą być zgodne z definicją uprawy przyjętą na potrzeby normy GAEC 7, dotyczącej zmianowania i dywersyfikacji. Lista upraw jest wzorowana na wykazie upraw do pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020" - przekazała Czapla.

dodatek węglowy, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dodatek węglowy dla gospodarstw. Pieniądze wkrótce mają trafić do gmin

Ubiegający się o dodatek węglowy mogą spodziewać się w najbliższym czasie wpłat na konta. Środki na ten cel zostały już przekazane wojewodom - podkreśla Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Apeluje do samorządów o sprawną dystrybucję...

Jak dodała, lista upraw ma służyć celowi praktyki, którym jest poprawa jakości gleby i potrzeba odbudowy materii organicznej przez wzbogacenie struktury upraw o gatunki roślin, które wpływają zarówno na dodatni bilans materii organicznej, jak i na zwiększanie się różnorodności biologicznej.

Z tego względu istotny w praktyce jest udział co najmniej 20 proc. w strukturze zasiewów upraw gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej. Praktyka ma ponadto przyczyniać się do ograniczania monokultur na gruntach ornych i ochrony różnorodności biologicznej ze względu na wymóg udziału co najmniej trzech różnych upraw w gospodarstwie.

"W związku z finalizowaniem prac nad listą upraw do praktyki Zróżnicowana struktura upraw, uprzejmie informuje, że będzie załącznikiem do projektu rozporządzenia w sprawie ekoschematów, który jest przygotowywany do konsultacji" - podsumowała przedstawicielka MRiRW.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu